Valentina Leontyeva and the legendary TV show “Good night, kids!”

On August 1st , 1923, the legendary iconic TV presenter Valentina Leontyeva was born. Over the years of her work on television, the People’s Artist of the USSR hosted the morning show “Alarm Clock”, the festive “Blue Lights” and the touching “From the bottom of my heart”…  but for millions of viewers, first of all, she became the beloved “Aunt Valya” from the program “Good night, kids !”/ «Спокойной ночи, малыши!», a famous puppets show whose propose was to tell an evening story to every Soviet child before going to bed… “Good night, kids!” continues nowadays too, being one of the most beloved shows for children in Russia and Russian speaking world.

The opening credits of the TV show «Спокойной ночи, малыши!» at different times
Спокойной ночи, малыши! Тетя Валя (1977) / Good night kids! Aunt Valya (1977)

Teatrul de animație românesc: o istorie vie

Romanian animation theater: a living history

Episode 1 – 19th century

Puppet theater is one of the oldest forms of dramatic genre in Romania.

Before the establishment of the first theaters in the national language, plays were performed on the puppet stage in the Romanian Principalities (Moldavia and Valacchia), and the first dramatic texts in the history of Romanian literature are intended for this type of theater.

The information is recorded in a manuscript dated 1806, stored at the Library of the Romanian Academy: a short play, of original inspiration, with obvious satirical intentions against the nobility of the time, “is played, not existing a theater, by puppets.”

The play was entitled “The comedy of boyar Constantin Canta called Căbujan and Cavalier Rooster” by Costache Conachi, N. Dimachi and D. Beldiman.

The “obraz” (characters) of this comedy are: The stingy boyar “Knight Rooster” or 3rd nobleman Constandin Căbujan;, Jompa, his coachman and Stati Băcalu, friend of the coachman.

Vicleimul

Episodul 1 – secolul al XIX-lea

Teatrul de păpuși reprezintă una din cele mai vechi forme de manifestare a genului dramatic în România.

Înainte de înființarea primelor teatre în limba națională, în Țările Române se jucau piese pe scena păpușilor, iar primele texte dramatice din istoria literaturii române sunt destinate acestui tip de teatru.

Informația se găsește consemnată într-un manuscris datat din 1806, existent la Biblioteca Academiei Române: o scurtă piesă de teatru, de inspirație originală, cu vădite intenții satirice la adresa boierimii timpului, „este jucată, nefiind teatru, la păpușării”.

Piesa se intitula „Comedia banului Constantin Canta ce-l zîc Căbujan și Cavaler Cucoșu” de C.Conachi , N.Dimachi şi D.Beldiman.

„Obrazăle”, (personajele) acestei comedii sunt: Zgârcitul boier „Cavaler Cucoş” sau treţi ban Constandin Căbujan, Jompa, viziteul său” şi „Stati Băcalu”, prieten al vizitiului.

Jompa
Cucoane, nu mă ascultaţi?
Nu mai poci umbla desculţ.
Vai de mine, ce păcat,
Că cu totul m-ai mâncat.
Dar boier ca dumneata,
Să te faci de mascara,
Pentru două-trei parale,
Nu-i de cinstea dumitale.

Cucoş
Ce-mi spui tu că nu-i cu cale?
Toate sunt pân’la parale .
Dar ce cinste-mi trebuieşte
Interesul când lipeşte?
Eu cu vânturi nu trăiesc.
Banii voi s-agonisesc;
Părăluţa mă hrăneşte,
Părăluţa mă cinsteşte.
Pentru-acesta o strâng bine
Când ajunge ea la mine.

Jompa
Știu că cinstea dumitale
Stă numai în parale,
Vorbești prea adevărat,
Dar eu știu c-am degerat.

Despre dramaturg

Costache Conachi (n. 14 octombrie 1777, Țigănești, Galați – d. 1849, Țigănești) a fost un scriitor care a activat în Moldova.

Costache Conachi

Familia Conachi coboară dintr-un neam de răzeși din satul Știboreni, județul Vaslui, cu urice din vremea lui Ștefăniță Vodă (20 aprilie 1517-14 ianuarie 1527) sau chiar a lui Ștefan cel Mare.

A fost educat de către un refugiat francez. A studiat ingineria, limbile clasice, greaca modernă, turca și franceza.

Mare boier și mare proprietar, figură contradictorie în epocă pentru că pleda pentru luminarea poporului, a făcut un proiect de reformă a învățământului în Moldova pe principiul „studiul trebuie să aibă un scop moral”. A luat parte la redactarea Regulamentului Organic, formulând unele articole care aveau în vedere unirea Principatelor.

Scrisorile lui Conachi către domnitorul Ioniță Sandu Sturdza și către mitropolitul Veniamin Costache conțin unele idei înaintate cu privire la problemele cultivării limbii naționale și ale emancipării culturale a țării.

A făcut și unele traduceri din literatura franceză.

Conacul Costache Conachi de laȚigănești

Il teatro delle marionette siciliano * Le Théâtre de marionnettes sicilien

Un très beau travail sur l’histoire des marionnettes guerrières siciliennes vous est présenté par nos collègues de l’équipe du projet de Frosinone – Sabrina de Bernardis et Paola de Santis. Nous avons le grand plaisir de vous le (dé)montrer ici!

A very beautiful work on the history of Sicilian warrior puppets is presented to you by our colleagues from the Frosinone project team – Sabrina de Bernardis and Paola de Santis. We have the great pleasure to show it to you here!

A.E. de Vialonga: Ecologie & solidarité avec pantins

Salut tout le monde!
Pendant la quarantine, les élèves de la 9ème Année, classe D, de l’Agrupamento de Escolas de Vialonga, au Portugal, ont bien travaillé pour notre merveilleux projet. De cette façon, les professeurs les ont demandé de faire un petit théâtre de pantins sur deux sujets qui font partie des programmes scolaires de Français et d’Anglais – “L’Écologie” et “La solidarité”.
Voilà les vidéos qu’ils ont réalisées chez eux à l’aide de M-soft Teams.

Selecție în vederea completării trupei de teatru „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

Trupa de Teatru de Animație „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, anunță o probă de selecție în vederea completării efectivului trupei. Profilul ideal al viitorilor tineri actori este următorul: pasionat(ă) de teatru – în special de cel de animație, interesat(ă) de literatură, cu aplecare spre studiul limbilor moderne (engleza și franceza, în special), dornic(ă) să-și dedice timpul liber repetițiilor, spectacolelor și voluntariatului. Elevii care participă la această selecție sunt înmatriculați la școlile gimnaziale sau liceele din municipiul Vaslui. Nu există limită de vârstă pentru acești elevi, trupa va cuprinde elevi de toate vârstele.

Selecția va consta în recitarea cu expresivitate a unei poezii la alegere (poezie învățată pe de rost) și interpretarea unui mini-monolog al unui personaj dintr-o piesă de teatru (tot la alegere – maxim două minute).

Înscrierea la selecție se face DOAR ONLINE, prin completarea cu informații corecte a formularului următor: https://forms.gle/tXzrv9rc2MPxFYEVA

Data-limită de completare a formularului este sâmbătă, 4 iulie 2020, ora 10:00.

Acțiunea se desfășoară în cadrul Proiectului Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion” 2019-2021.

La reprise au Portugal

Salut à tout le monde!
Ici, au Portugal, à Vialonga, on n’avait pas recommencé les classes, cependant nous avons travaillé, en collaboration avec un autre Projet Erasmus de notre école, “Developing Literacy and Language Skills of Students”.

Les élèves de la 8-ème année de l’Agrupamento de Escolas de Vialonga ont fait de petites présentations avec des pantins qu’ils ont construit, sur des histoires traditionnelles, pas seulement portugaises, mais aussi du monde entier.

Nous vous présentons deux vidéos très simples sur deux contes portugais, “Le Coq de Barcelos” et “La légende du Château de Saint Jorge”. Vous pouvez les lire sur les links que nous mettons à votre disposition!
Bon travail à tous et bon voyage à travers les contes des pantins!

De nouveau à l’école / Back to school

Après une longue période d’attente et de doutes, les élèves de l’École de Pungești sont de retour à l’école ! Dire qu’ils n’auraient jamais souhaité de si bon cœur qu’ils reviennent à l’école, que le projet Erasmus+ « Pantins pour l’inclusion » redémarre de toute sa force !

À la fois avec les cours de préparation de l’Évaluation Nationale, les revoilà dans leurs bancs pour refaire un parcours : les répétitions des pièces avec pantins qui avaient été préparées pour la réunion qui aurait dû se passer au Chypre au début du mois de Mai. Cette réunion a été ajournée pour le mois d’Octobre 2020, à la suite des négociations qui se sont produites durant les visioconférences des partenaires.

Avec un nouvel espoir, doués d’un nouvel enthousiasme, les élèves de cette école rurale continuent à tisser leurs rêves, leurs futurs voyages et les contes des pantins.

Bon départ… prêts ? Partez !


After a long period of waiting and doubts, the students of Pungești School are back in school! To say that they would never have wished with such a good heart that they would return to school, that the Erasmus + project “Pantins for inclusion” will restart with all its might!

At the same time with the preparation courses for the National Assessment, they are back in their benches to redo a course: the rehearsals of the pieces with puppets which had been prepared for the meeting which should have taken place in Cyprus at the beginning of May . This meeting was adjourned for October 2020, following negotiations that took place during the partners’ videoconferences.

With new hope, gifted with new enthusiasm, the students of this rural school continue to weave their dreams, their future journeys and the tales of puppets.

Good start… ready? Go!

Court-métrage – De nouveau, à l’école avec nos pantins!

Message for the pupils from the project teams – WE WAIT FOR YOUR PRESENTATIONS!

Iată un excelent exemplu de rezolvare creativă a temei la franceză: prezentarea intitulată „Mes vacances de Pâques… autrement”! Maricela Enache, elevă în clasa a 7-a la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, membră a echipei de proiect a Proiectului Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion”, actriță a trupei „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” vă propune viziunea sa – o prezentare cu totul specială!

En voilà un excellent exemple de créativité dans la réalisation du devoir au français ; la présentation intitulée « Mes vacances de Pâques… autrement » ! Maricela Enache, élève en 7ème classe au Lycée Théorique « Mihail Kogălniceanu » de Vaslui, membre de l’équipe du Projet Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion”, actrice de la troupe „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” vous propose sa vision – une présentation tout à fait spéciale !

Here is an excellent example of creativity in the realization of the homework for the French class; the presentation entitled “My Easter holidays… otherwise”! Maricela Enache, pupil in 7th class at the Theoretical High School “Mihail Kogălniceanu” of Vaslui, member of the Erasmus + KA229 project team “Pantins for inclusion”, actress of the troop „Teatrul Nostru * Our Theater * Our Theater” offers you his vision – a very special presentation!

Le Roman de Renard (1930) / Tales of the Fox (1930)

The Tale of the Fox (French: Le Roman de Renard, German: Reinecke Fuchs) was stop-motion animation pioneer Ladislas Starevich’s first fully animated feature film. The film is based on the tales of Renard the Fox. Although the animation was finished in Paris after an 18-month period (1929-1930), there were major problems with adding a soundtrack to the film. Finally, funding was given for a German soundtrack by the UFA —Goethe had written a classic version of the Renard legend— and this version had its premiere in Berlin in April 1937.

Vladislav Starevich (August 8, 1882 – February 26, 1965) – see our previous article, was a Russian and French stop-motion animator notable as the author of the first puppet-animated film (i.e. The Beautiful Lukanida (1912)). He also used insects and other animals as protagonists of his films. His name can also be spelled Starevitch, Starewich and Starewitch.

Plot Summary: In the kingdom of animals, the fox Renard is used to tricking and fooling everyone. Consequently, the King (a lion), receives more and more complaints. Finally, he orders Renard to be arrested and brought before the throne. He continues to fool the other animals and eventually thwarts their attack on his castle, which contains many traps.

Site du projet Erasmus+KA229 "Pantins pour l'inclusion"