All posts by Rédacteur en chef Pantins pour l'inclusion

Ecole “Tudor Arghezi” de Năvodari, județ de Constanța, Roumanie

A travers l’art, le théâtre, toute personne se dévoile et réussit mieux se connaître et même se découvrir. C’est ce que s’est passé avec les élèves de notre école en travaillant à ces marionnettes, pour créer des personnages surprise . Des élèves apparemment timides, isolés, sérieux, qui ne souriaient jamais , se sont révélés comme des enfants très joviales, amusants qui ont réussi à goûter le jeu. Ils ont appris les jours de la semaine en jouant avec les marionnettes , on travaille à la description des personnes en jouant et en créant. La manière ludique est le moyen sûr et pratique d’apprendre des choses nouvelles.

Proiectul Erasmus+ KA229 “Pantins pour l’inclusion” – Simpozionul Internațional de Arheologie Didactică din 14-11-2019

„Unde ni-s entuziaștii, visătorii, trubadurii,
Sa ne cânte rostul lumii și splendorile naturii?
Unde ni-s sămănătorii generoaselor cuvinte,
Magii ocrotiți de stele, mergătorii înainte,
Sub credințele sfărâmate și sub pravilele șterse
îngropând vechea durere, cu-al lor cântec să reverse
Peste inimile noastre mângâiere și iubire,
și cuvântul lor profetic, inspirata lor privire,
Valurile de-ntuneric despicându-le în două,
Splendidă-naintea noastră să ne-arate-o lume nouă!”
(Alexandru Vlahuță – Unde ni sunt visătorii?)

   Într-o atmosferă de reală efervescență intelectuală, de emulație dată de tema cutezătoare a unui nou proiect, lansat în septembrie 2019 sub cupola programului Erasmus+” („Pantins pour l’inclusion” este numele noii aventuri intelectuale și umane cu finalitate educațională și socio-culturală rafinată), joi, 14 noiembrie 2019, începând cu ora 16:00, în Amfiteatrul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, s-a desfășurat un eveniment rar și generos prin anvergura participanților și perenitatea ideilor care au fost formulate, prin frumusețea momentelor artistice propuse și multitudinea culorilor care au impregnat atmosfera. Teatrul de păpuși școlar readus în avanscena comunității didactice este o manifestare complexă și sincretică de care participanții la Simpozion s-au bucurat la unison

   Chintesența primei ediții a fost înmănuncheată în numărul 1 al Revistei Române de Arheologie Didactică, lansat în debutul Simpozionului Internațional – ediția 2019: un op cuprinzând articole de valoare pledând cauza recuperării celor mai bune manuale, metode și procedee – ceea ce a avut mai bun învățământul nostru și a fost pe nedrept pus la index, dat uitării, marginalizat, privând generații întregi de roadele geniului pedagogic al predecesorilor. Revista va fi disponibilă în curând și în  format electronic, pe site-ul dedicat și pe cel al proiectului Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion”. Tema grafică aparține talentatului artist plastic Nicu Brașoveanu, profesor la Liceul Pedagogic „I. Popescu” și la Școala Gimnazială de Arte „N. N. Tonitza” Bârlad. De asemenea, sub îndrumarea colectivului de aur de artiști plastici ai acestei instituții (cu Sebastian Pascu, Eduard Piciu, Nicu Brașoveanu), membră a Consorțiului DEOR al proiectului Erasmus+ KA229 “Pantins pour l’inclusion”, s-a realizat prima “armată de marionete” modelate în lut, utilizate apoi la două din piesele prezentate în cadrul simpozionului.

   Ediția 2019 s-a constituit în eveniment de lansare a proiectului Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion”, în primul rând deoarece metoda propusă de proiect – predarea disciplinelor lingvistice și non-lingvistice prin intermediul teatrului de animație – este o readucere în atenția comunității didactice a unei foarte vechi metode de educație, care îi privea pe toți și îi includea pe toți – și prin care se făcea critica societății, se transmiteau valori morale, se aduceau informații „la prima mână” despre evenimente politice și sociale pe care trupele itinerante le cunoșteau fiindcă, de cele mai multe ori, erau martore fidele ale acestora. De asemenea, prin variante ale acestei metode – teatrul de păpuși religios – se transmiteau valori spirituale, mesaje cu caracter mistic, se realiza apropierea față de biserică și se decriptau semnificații.

   Evenimentul a început prin discursul înaltului oaspete al manifestării – Excelența-sa, ambasadorul Republicii Belarus la București, Andrey Grinkevich, urmat de mesajele de susținere ale autorităților județene și municipale vasluiene, transmise de președintele Consiliului Județean Vaslui, profesor Dumitru Buzatu, vicepreședintele acestui organism, profesor Vasile Mariciuc și de viceprimarul municipiului Vaslui, Dragoș Cazacu.

   Senatorul Gabriela Crețu, profesor de științe sociale la Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu”, a evocat tradiția teatrului ca instrument și metodă eficientă de învățare prin prisma propriei experiențe de coordonator al unei trupe de teatru școlar a liceului care a generat multe actuale talente ale scenei românești.

   Profesor Gabriela Plăcintă, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, a mulțumit înalților oaspeți pentru recunoașterea valorii evenimentului, readucând în prim-plan importanța revenirii la reperele esențiale ale educației care au făcut din școala românească una de prestigiu.

  Dr. Mircea Platon, redactor-șef al prestigioasei reviste culturale „Convorbiri Literare”, a avut o intervenție memorabilă. Modelul nostru de învățământ trebuie reașezat după datele propriei culturi, iar nu calchiat ca rod al unei imitații forțate, precum mai noua idee a adoptării „modelului finlandez”, model care nici în țara de origine nu este, în realitate, unul de succes; tot succesul apus al învățământului finlandez ar proveni dintr-un stil clasic de învățământ care a fost înlocuit cu un experiment avangardist ale cărui rezultate au nemulțumit comunitatea educativă finlandeză, fiind net inferioare „tiparului clasic”.

   Un alt invitat special al evenimentului a fost scriitorul francez Gérard Luçon, fost director în Ministerul francez al Justiției, care a expus publicului extrem de interesat problematica reintegrării sociale și educaționale a adolescenților infractori din țări africane în care Franța asigura asistența juridică, experiență de viață și umanitară pe care a coordonat-o.

O delegație de profesori din raionul Anenii Noi – Republica Moldova, a participat la Simpozion, profesorii arătându-se dornici de implicare în Consorțiul de diseminare și exploatare a rezultatelor acestui proiect. Domnul Eugeniu Margine, director al Liceului Teoretic „A. Straistă” din Anenii Noi, a vorbi despre noutățile învățământului moldovenesc, în paralel cu necesitatea menținerii a tot ceea ce tradiția acestui învățământ are mai de valoare.

   Profesor universitar doctor Aurelian Bălăiță, prorector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, a elogiat inițiativa proiectului Erasmus+ și totodată a indicat elevilor din public care ar putea deveni opțiunile lor dacă se hotărăsc, în urma experienței acumulate în proiect, să aleagă cariera artistică. Colaborarea cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași va continua, sub auspiciile proiectului, urmând a se semna un acord de cooperare în acest sens.

   Lucian Onciu, director al Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, a reliefat importanța teatrului tânăr și a teatrului de animație ca factor de educație culturală, rememorând prestația sa actoricească într-o piesă cu marionete după I. L. Caragiale, regizată chiar de prof. universitar dr. Aurelian Bălăiță.

CONTINUAREA ARTICOLULUI

« Pantins » au Lycée Théorique “Emil Racoviţă” de Vaslui

Au Lycée Théorique “Emil Racoviţă” de Vaslui apprennent des élèves âgés de 14 à 19 ans, qui désirent s’impliquer dans toutes sortes d’activités éducatives et de développement personnel. Ils sont intéressés de participer à des actions et des projets sur divers thèmes. C’est pourquoi nous avons été agréablement surpris par leur désir de faire partie du Consortium au cadre du projet européen Erasmus+ « Pantins pour l’inclusion ».  Ils ont vite vu l’occasion de mettre au travail leur imagination et créativité pour réaliser des affiches, des dessins, des mascottes. Ils ont répondu affirmativement à toutes les activités proposées au cadre du projet : ateliers d’écriture, de théâtre, création de pantins, participation à des évènements.

            Le thème du projet est généreux, dans le sens que chacun peut se retrouver dans l’une de ses sections ; par ailleurs, les professeurs de FLE ont constaté leur penchant au jeu, l’ouverture à l’improvisation et la facilitation à l’expression des actes de parole. Les séquences de trois à cinq minutes ont été travaillées avec le support des pantins. Nous avons constaté un affranchissement de la timidité et du repli sur soi. Le travail en équipe a été promu grâce aux activités proposées, la valorisation de soi a été assurée par les expositions des productions des élèves et par les bonnes pratiques.

            Nous avons, par exemple, exploité l’acte de parole « faire une invitation, accepter, refuser » et « exprimer son opinion » avec des élèves de niveau A2. Quoiqu’ils aient trouvé cette expérience au début un peu difficile, car ils devaient jouer devant un public, ils ont réussi à se libérer du trac. Ils ont été contents, ils ont voulu répéter l’expérience et ils ont été capables de réaliser des exercices en interaction, autrement assez difficiles. Ce genre d’activité incite les élèves à s’exprimer oralement, à s’impliquer, à travailler en équipe, en un mot, à s’épanouir.

FIRST PUPPETRY MAKING WORKSHOP FOR THE VISUAL IDENTITY OF THE “PANTINS POUR L’INCLUSION” PROJECT- “MIHAI DAVID” SCHOOL, NEGREŞTI

Students learn the ancient art of puppet-making and performance as they create their own puppets to perform original or traditional stories.

Easy to operate, the students can play with the puppets, bringing them to life and attributing personalities, characteristics, attitudes and more.
The world that the children create with puppets is entirely their own, a world without boundaries that they can freely explore. When used in the classroom, these puppets can help boost creativity and stimulate students’ imagination, it encourages them to be actively involved in the learning process and share their thoughts and observations.

“I can hardly wait to use these puppets in a play!” Ana, 6th grade

“It was a wonderful week; I loved it and feel very grateful that I was able to take part in it. I had a lot of fun!” Bianca, 7th grade

The members of the first workshop: 9 students from form 6th A, B and C and 7 students from form 7th A form.

Coordinating teachers:
Rotilã Petru, Sardariu Alina, Frãţiman Lãcrãmioara, Terinte Corina, Rotilã Viorica, Faifãr Dãnuţa, Calciu Mona.

PREMIERS TRAVAUX À L’ÉCOLE “MIHAI DAVID” NEGREȘTI-VASLUI POUR LA CRÉATION D’UNE IDENTITÉ VISUELLE AU SEIN DU PROJET

par Petru ROTILĂ, Coordinateur du projet professeur coordinateur du projet à l’Ecole „Mihai David” de Negrești, Vaslui, Roumanie

Les pantins peuvent réunir tous les gamins; luttons ensemble pour l’inclusion !

L’utilisation des pantins dans l’enseignement-apprentissage des langues, voilà une bonne idée novatrice qui a toute de suite pris racine dans notre établissement scolaire ! Qu’ils soient grands ou petits, diligents ou peu appliqués, tous les écoliers se sentent à l’aise lorsque la connaissance parvient à l’improviste, d’une manière ludique et accessible.

Tout écolier est content et heureux lorsqu’il est valorisé, surtout par la «complicité» à la création de son propre matériel éducatif et par sa participation à l’entament du scénario didactique. Le monde que les enfants créent des marionnettes est tout à fait le leur, un monde sans frontières qu’ils peuvent explorer librement.

Lorsqu’elles sont utilisés dans la salle de classe, ces marionnettes peuvent aider à stimuler la créativité, l’imagination des élèves, les encourager à participer activement à l’apprentissage et à partager leurs réflexions ou leurs observations. Quant à leur utilisation afin de créer un spectacle sur scène, avec des contes de fées et des histoires d’enfance, les marionnettes attirent comme un aimant le public de tous âges et de tous les horizons sociaux. Le petit spectateur ressent intimement son implication dans le déroulement du spectacle et franchit par son imagination tous les obstacles culturels ou linguistiques. C’est pour cette raison que les anciens moyens de transmission du message culturel vers le grand public doivent s’imbriquer dans les nouvelles technologies pour un but essentiel du monde didactique actuel : l’acquisition de savoir-faire et de savoir-vivre d’une manière simple, accessible, attractive et créative.

L’équipe de l’école « Mihai Viteazul » de Craiova vous dit « Bonjour ! »

par Cristina Durău

Nous avons reçu avec beaucoup d’enthousiasme l’invitation de faire partie du consortium DEOR du projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion ». Des élèves entre 6 et 14 ans, des professeurs, des maîtres d’école et même des parents, on est tous contents non seulement de créer, mais aussi d’animer des marionnettes pour nous amuser, pour apprendre à nous exprimer, pour devenir plus créatifs, plus tolérants et plus ouverts les uns vers les autres.

Nous avons commencé par la création spontanée de pantins fabriqués à la main, le pas suivant étant de leur donner vie et de construire des histoires autour d’eux et ensuite avec eux. Ces histoires seront créées en français, en anglais ou en roumain, selon les compétences linguistiques de chaque élève participant.

Comme le projet vise l’inclusion et la diminution du taux d’abandon scolaire, tout élève qui a voulu s’impliquer dans nos activités a été accepté. Ainsi, il y a parmi les inscrits des élèves qui ne parlent ni français, ni anglais, mais qui veulent créer et s’exprimer à l’aide des pantins, participer aux ateliers et dresser des spectacles de marionnettes qui promeuvent la coopération, la tolérance et l’inclusion. On a l’espoir que, grâce aux activités réalisées au sein du projet, il y ait aussi une amélioration des compétences linguistiques de tous les élèves participants, surtout en ce qui concerne le français et l’anglais.

Grâce aux activités déjà déroulées ensemble, on a remarqué non seulement une émulation générale dans l’établissement, mais aussi une meilleure cohésion de groupe et de nouvelles amitiés qui se sont liées. On s’inspire et on apprend les uns des autres, ce qui est magnifique !

On verra ce que cela va donner au fur et à mesure, mais, entre-temps voilà notre équipe et nos premières créations !

Pantins pour l’inclusion à Negreşti-Oaş – Şcoala Gimnazială Nr. 3, Negreşti-Oaş – « Visages souriants ! »

Bienvenue dans notre école! Nous vous proposons une alimentation saine pour tous les enfants, de sorte que nos marionnettistes attrapent la vie de fruits délicieux qui leur apportera la santé et de beaux sourires. Nous voudrions proposer le slogan : “VISAGES SOURIANTS !” Les enfants ont fabriqué les poupées et les dessins que vous voyez sur les photos. Nous vous souhaitons le meilleur du monde!