“Grandfather’s Call”

One of our goals in the Erasmus+ “Pantins…” project is that the puppet show to reach those who need it, especially in this period we are going through. In other words, the scenes with puppets and marionettes, the shadow theater, all the animated plays that we will create from now on will go with priority to those who must have childhood fairy tales told by beautiful, cute characters and incarnations of some characters from which the little ones have much to learn – the little children.

One of these “on-site” scenes is “Grandpa’s Call,” a sketch of a kind of Toy Chopper who receives a valuable lesson from his grandfather. The “kids group” as we like to call the smallest actors (well, it’s true that they are not so small, they have already reached the seventh grade) continue their beautiful and useful activity in our troupe ”Our Theater * Notre Théâtre * Our Theater”:  here are the roles and performers of this scene: Vasilică, Fram…. Andrei Hurdubaia; Mihaela…. Alexandra Scînteie; Grandfather.… Mihnea Sandu; The horse, the car…. George Popica.

Enjoy watching this absolute preview of “Plays for the youngest kids”!

“Apelul bunicului”

Unul din scopurile noastre în proiectul Erasmus+ „Pantins…” este ca spectacolul cu marionete să ajungă la cei care au nevoie de el, mai ales în perioada pe care o traversăm. Altfel spus, scenetele cu păpuși și marionete, teatrul de umbre, toate piesele de animate pe care le vom crea de acum înainte vor merge cu prioritate către cei care trebuie să aibă parte de basmele copilăriei povestite de personaje frumoase, simpatice, întruchipări ale unor caractere de la care cei mici să aibă multe de învățat.

Una din aceste scenete „în șantier” este și „Apelul bunicului”, un scheci despre un Ciopârțilă al jucăriilor care primește o lecție prețioasă de la bunicul său. Își continuă activitatea frumoasă și folositoare în trupa „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater”, „grupa mică” așa cum ne place nouă să îi numim pe cei mai mici actori (bine, e adevărat că nici ei nu mai sunt chiar așa de mici, au ajuns deja în clasa a VII-a): iată care sunt rolurile și interpreții acestei scenete: Vasilică, Fram …. Andrei Hurdubaia; Mihaela …. Alexandra Scînteie ; Bunicul .… Mihnea Sandu; Calul, automobilul …. George Popica.

Vizionare plăcută la această avanpremieră absolută a „Pieselor pentru prichindei”!

Buratino și cei doi Alexei

Un alt Alexei de geniu, al zilelor noastre, și-a legat numele de cel al nemuritorului personaj cu nas lung, Buratino – Alexei Rîbnikov. El este cel care a compus muzica ecranizării pentru televiziune – fundalul sonor cel mai cunoscut, un adevărat potpuriu de hituri al epocii de aur a cinematografiei pentru copii sovietice și universale.

Alexei Rîbnikov, creator al muzicii din filmul de televiziune “Aventurile lui Buratino”

Receptarea de către actorii mei de liceu cu atâta bucurie a acestor melodii, semnate „Alexei Rîbnikov” m-a convins că făcusem cea mai potrivită alegere, iar versurile șugubețe ale celor două versiuni scrise până acum ale dramatizării lui „Buratino” – cea în limba română și cea în engleză aproape că s-au scris singure. Am repetat, sâmbătă, într-o zi luminoasă de sfârșit de noiembrie, versiunea engleză a „Cântecului lui Buratino”, cu membrii trupei „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater”, cu gândul la cei doi mari Alexei – Tolstoi și Rîbnikov…

Alexei Rîbnikov, despre care noi nu știm prea multe pe aici, este autor a trei opere rock (una din ele, inspirată de opera celuilalt gigant Tolstoi al literaturii mondiale, Lev, intitulată tot „Război și Pace”)… a scris apoi muzica pentru nu mai puțin de 65 de filme artistice, 35 de filme de scurt-metraj și de televiziune, 16 filme de animație… Ar fi multe-multe de spus despre creația acestui mare compozitor și promit să-i fac cât de repede o prezentare pe măsură, așa cum merită un geniu al muzicii care mai este și contemporanul nostru, peste toate!

Buratino, again and again!

When I reopened Alexei Tolstoy’s book almost three years ago, placed at the forefront on the bookshelf of my childhood, I admit that I wanted to be able to turn it into a play – which wasn’t really the case. simple. I was extraordinarily happy with the enthusiasm with which I was received by the little actors of my troupe “Our Theater * Notre Théâtre * Our Theater” from the Theoretical High School “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui with which, these days, we “set up” the 2022 edition of the play, with the English and French versions of Buratino, for an international appearance, in the frame of the Erasmus + project “Pantins pour Inclusion”.

Buratino is another universal child who makes mischief, freaks out, tells lies, befriends naughty bastards who want to harm him, befriends his whole life with a gang full of strong characters, learns what is good and what is bad in a journey of lifetime from the piece of wood to the little boy with the golden soul, like the key that the tortoise Tortilla gives him to open the hearts of the spectators, forever.

A perfect bildungsroman, without any irregularity, untouched by the roughness of time, which my little-big actors embraced and lovingly adopted. It’s “theirs”! It’s that Buratino that was mine and that I wanted to offer them. Buratino, which will be presented, in the spring of 2022, to kindergarten and general school children, whom we will film and represent at theater festivals.

The sequences that we offer you here were possible thanks to the troupe members: Ioana Vieru, Ioan Iovu, Andrei Hușanu, Daria Zaharia, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu, Bianca Ciuchilan, Miruna Creţu, Costică Cristian, Ioan Rusu, Alecsia Luca, Mădălina Nechita, whom we thank for the dedication and energy with which they invest in this theatrical project.

De nouveau, Buratino!

Lorsque j’ai rouvert il y a presque trois ans le livre d’Alexei Tolstoï, placé au premier plan sur l’étagère des livres de mon enfance, j’ai admis que je voulais pouvoir en faire une pièce de théâtre – ce qui n’était pas vraiment si facile que ça. J’ai été fort heureux de l’enthousiasme avec lequel j’ai été reçu par les petits comédiens de ma troupe «Notre Théâtre * Notre Théâtre * Notre Théâtre» du Lycée Théorique «Mihail Kogălniceanu» de Vaslui avec lesquels, ces jours-ci, nous sommes en train de mettre en place « l’édition 2022 » de la pièce, avec les versions anglaise et française de Buratino, pour une apparition internationale, dans le cadre du projet Erasmus + “Pantins pour l’inclusion”.

Buratino est un autre enfant universel qui fait des bêtises, panique, raconte des mensonges, se lie d’amitié avec des salauds qui veulent lui faire du mal, se lie d’amitié toute sa vie avec un gang plein de personnages forts, apprend ce qui est bien et ce qui est mal dans un voyage le morceau de bois au petit garçon à l’âme d’or, comme la clé que la tortue Tortilla lui donne pour ouvrir le cœur des spectateurs, à jamais.

Un bildungsroman parfait, sans aucune irrégularité, épargné par la rudesse du temps, que mes petits-grands acteurs ont embrassé et adopté avec amour. C’est « le leur »! C’est ce Buratino qui était à moi et que je voulais leur offrir. Buratino, qui sera présenté, au printemps 2022, à des enfants de maternelle et d’école générale, que nous filmerons et représenterons dans des festivals de théâtre.

Les séquences que nous vous présentons donne ici ont été possibles grâce aux membres de la troupe : Ioana Vieru, ioan Iovu, Andrei Hușanu, Daria Zaharia, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu, Bianca Ciuchilan, Miruna Creţu, Costică Cristian, Ioan Rusu, Alecsia Luca, Mădălina Nechita, que nous remercions pour leur dévouement et l’énergie avec lesquels ils s’investissent dans ce projet théâtral.

Din nou, Buratino!

Când am redeschis, acum aproape trei ani, cartea lui Alexei Tolstoi, pusă la loc de frunte pe raftul cărților de căpătâi ale copilăriei, recunosc că mi-am dorit să o pot transforma într-o piesă de teatru – ceea ce nu a fost chiar simplu.

M-a bucurat extraordinar entuziasmul cu care a fost primită de micii actori ai trupei mele „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui cu care, zilele acestea, „punem la cale” versiunea 2022, cu variantele în limba engleză și în limba franceză ale lui Buratino, pentru o ieșire la scenă internațională, în proiectul Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”.

Buratino e un alt copil universal care face năzbâtii, se zbenguie, spune minciunele, se întovărășește plin de naivitate cu ticăloși care-i vor răul, se împrietenește pentru toată viața cu o gașcă plină de caractere puternice, învață ce e bine și ce e rău într-un drum al vieții de la bucata de lemn la băiețelul cu suflet de aur, ca și cheița pe care i-o dăruiește țestoasa Tortilla spre a desfereca pentru totdeauna inimile spectatorilor.

Un bildungsroman perfect, fără nici o asperitate, neatins de rugozitățile timpului, pe care micii-mari actori ai mei l-au îmbrățișat și adoptat cu toată dragostea. E „al lor”! E acel Buratino care a fost al meu și pe care mi-am dorit să-l transmit mai departe. Buratino care va fi prezentat, din primăvară, copiilor de grădiniță și de școli generale, pe care îl vom filma și reprezenta în cadrul unor festivaluri de teatru. Secvențele pe care vi le dăruiesc aici au fost posibile datorită membrilor trupei: Ioana Vieru, Ioan Iovu, Andrei Hușanu, Daria Zaharia, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu, Bianca Ciuchilan, Miruna Crețu, Costică Cristian, Ioan Rusu, Alecsia Luca, Mădălina Nechita, cărora le mulțumesc pentru dăruirea și energia cu care se investesc în acest proiect teatral.

PANTINS APP FOR SMARTPHONE

Video explaining how to use the app

Direct download Pantins pour l’inclusion – the app for smartphones

Troubleshooting

Step 1

If installation is blocked, go to your settings

Step 2

Enable ‘Allow installation of apps from sources other than the Play Store’

Step 3
Go to your browser and re-download app again

On IOS IPhone

Install tweaked apps on iOS iPhone
Download TuTuapp APK iOS.
Tap on Install and confirm the installation.
Wait for a while till installation finishes.
Navigate to Settings -> General -> Profiles & Device Mangement and trust the developer.
You should’ve installed TutuApp by now.

Then install Pantins App!

Echipele Erasmus+ “Pantins pour l’inclusion” 2021-2022 -Tema pentru săptămâna 18-22 octombrie 2021

Tema pentru săptămâna 18-22 octombrie 2021

  1. Like la pagina de Facebook a proiectului / abonare la pagină : https://www.facebook.com/erasmuspantins/
  2. Înscriere pe pagina Telegram a proiectului / înscriere pe Telegram : https://t.me/erasmuspantins
  3. Formarea unei mini-trupe de teatru de animație (minimum 3 elevi) și organizarea unui mini-spectacol (minimum 3-5 minute) în limba română și o limbă modernă ; pies ape care o veți prezenta trebuie să se adreseze unui public-țintă de copii mici (3-6 ani) sau școlari de la clasele I-IV ; a) fiecare membru al trupei va avea sarcini precise, care pot fi evaluate ; b) se va face personalizarea detaliilor trupei (alegerea unui nume pentru trupă, strategie de marketing – cel puțin un afiș și o invitație la spectacol) ; c) veți scrie întâi o poveste (originală sau preluare a unei povești populare sau culte) și veți redacta scenariului în limba română, după care îl veți traduce în limba modernă în care veți prezenta spectacolul ; d) piesa va fi filmată și montată, apoi prezentată în cadrul unor ore de curs consacrate acestei activități ; piesele vor fi jurizate colectiv, iar cele mai bune și educative vor fi prezentate publicului-țintă în cadrul unor acțiuni de voluntariat.

Mult succes!

LE MONDE MERVEILLEUX…PANTINS, MARIONNETTES, PUPI

(par Sabrina de Bernardis, Paola de Santis)

On découvre en monde pas si évident mais qui est toujours là, pas loin de nous si on donne voix au cœur d’enfant qui est caché derrière le masque que chaque jour on est obligé à porter.

Les pantins les marionnettes, ils nous quittent jamais ils nous attendent en silence, avec les regards qui dépassent l’âme avec la joie et la tristesse gravée sur leurs visages et là ils touchent les cordes des souvenirs pas si éloignés.

“Ce sont les marionnettes, ces acteurs sans passé, sans souvenirs, sans problèmes. Elles sont alors en mesure d’accomplir le miracle ultime et extraordinaire : projeter le jeu immuable des vérités évidentes et cachées dans une dimension nouvelle, impossible, dans un espace également détaché des signes du passé et du futur.”

(Roberto Leydi 1928-2003)

Pour admirer cet art ancien qui renvoie à la Commedia dell’Arte il y a des lieux uniques où se perdre et se retrouver comme :

https://www.fratellinapoli.it/home

https://www.museoattore.it/teatrino-rissone/#*

Collezione Maria Signorelli

http://www.collezionemariasignorelli.it/marionette_italiane_XIX_XX_testo.htm

http://www.collezionemariasignorelli.it/marionette_italiane_XIX_XX_foto.htm

Site du projet Erasmus+KA229 "Pantins pour l'inclusion"