2021 Edition of the International School Animation Theater Festival – 19th of June 2021

Dear colleagues, esteemed partners of the DEOR Consortium, dear lovers of the Drama Art of animation,

We are pleased to announce our initiative to launch the 2021 edition of the International School Animation Theater Festival on June 19, 2021, as an online edition, part of the Erasmus + project “Pantins pour l’inclusion”/”Puppetry for inclusion”!

They are expected to attend puppet theater plays, marionettes, shadow theater – anything that can circumscribe the idea of ​​Animation Theater. There is no age limit, but only time length: our recommendation is that the proposed plays (be they original, adaptations or improvisations) last between 3 and 15 minutes.

We will organize just one section this year – the online section on the special website pantins.ro, where you can participate by sending the recordings of the shows in video format (* avi, * mpeg2, * mpeg 4) to the address erasmuspantins@gmail.com . Having in view a professional organization, we provide you the pre-registration form for the Festival, which you must complete by May 9, 2021. We look forward to the development of artistic talents and passion for the performing arts of those who do not forget and do not ignore childhood and its fundamental right to a magnificent and educational universe! The form can be found online at: https://forms.gle/zGUizWbnSoWchvyU9

Ediția 2021 a Festivalului Internațional al Teatrului de Animație Școlar – Vaslui, 19 iunie 2021

Dragi colegi, stimați parteneri din Consorțiul DEOR, dragi iubitori de artă dramatică de animație,

Vă anunțăm cu bucurie inițiativa noastră de a lansa ediția de anul acesta – ediție online a Festivalului Internațional al Teatrului de Animație Școlar pe 19 iunie 2021, online, pe https://pantins.ro , în cadrul proiectului Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”.

Sunt așteptate să participe spectacole de teatru de păpuși, teatru de marionete, teatru de umbre – tot ce se poate circumscrie ideii de teatru de animație. Nu există limită de vârstă, ci doar de timp: recomandarea noastră este ca piesele prezentate (fie originale, adaptări sau improvizații) să aibă durata între 3 și 15 minute. La ediția 2021, vom avea doar secțiune online, la care veți putea participa trimițând înregistrările spectacolelor în format video (*avi, *mpeg2, *mpeg 4) pe adresa erasmuspantins@gmail.com .

În scopul unei organizări „ca la carte”, vă punem la dispoziție formularul de pre-înscriere la Festival, pe care vă rugăm să-l completați până pe 9 mai 2021. Vă așteptăm cu drag la desfășurarea de talente artistice și pasiune pentru arta dramatică a celor care nu uită și nu ignoră copilăria și dreptul ei fundamental la un univers magnific și plin de învățăminte!

Formularul se completează la adresa:

https://forms.gle/zGUizWbnSoWchvyU9