De nouveau, Buratino!

Lorsque j’ai rouvert il y a presque trois ans le livre d’Alexei Tolstoï, placé au premier plan sur l’étagère des livres de mon enfance, j’ai admis que je voulais pouvoir en faire une pièce de théâtre – ce qui n’était pas vraiment si facile que ça. J’ai été fort heureux de l’enthousiasme avec lequel j’ai été reçu par les petits comédiens de ma troupe «Notre Théâtre * Notre Théâtre * Notre Théâtre» du Lycée Théorique «Mihail Kogălniceanu» de Vaslui avec lesquels, ces jours-ci, nous sommes en train de mettre en place « l’édition 2022 » de la pièce, avec les versions anglaise et française de Buratino, pour une apparition internationale, dans le cadre du projet Erasmus + “Pantins pour l’inclusion”.

Buratino est un autre enfant universel qui fait des bêtises, panique, raconte des mensonges, se lie d’amitié avec des salauds qui veulent lui faire du mal, se lie d’amitié toute sa vie avec un gang plein de personnages forts, apprend ce qui est bien et ce qui est mal dans un voyage le morceau de bois au petit garçon à l’âme d’or, comme la clé que la tortue Tortilla lui donne pour ouvrir le cœur des spectateurs, à jamais.

Un bildungsroman parfait, sans aucune irrégularité, épargné par la rudesse du temps, que mes petits-grands acteurs ont embrassé et adopté avec amour. C’est « le leur »! C’est ce Buratino qui était à moi et que je voulais leur offrir. Buratino, qui sera présenté, au printemps 2022, à des enfants de maternelle et d’école générale, que nous filmerons et représenterons dans des festivals de théâtre.

Les séquences que nous vous présentons donne ici ont été possibles grâce aux membres de la troupe : Ioana Vieru, ioan Iovu, Andrei Hușanu, Daria Zaharia, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu, Bianca Ciuchilan, Miruna Creţu, Costică Cristian, Ioan Rusu, Alecsia Luca, Mădălina Nechita, que nous remercions pour leur dévouement et l’énergie avec lesquels ils s’investissent dans ce projet théâtral.

Din nou, Buratino!

Când am redeschis, acum aproape trei ani, cartea lui Alexei Tolstoi, pusă la loc de frunte pe raftul cărților de căpătâi ale copilăriei, recunosc că mi-am dorit să o pot transforma într-o piesă de teatru – ceea ce nu a fost chiar simplu.

M-a bucurat extraordinar entuziasmul cu care a fost primită de micii actori ai trupei mele „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui cu care, zilele acestea, „punem la cale” versiunea 2022, cu variantele în limba engleză și în limba franceză ale lui Buratino, pentru o ieșire la scenă internațională, în proiectul Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”.

Buratino e un alt copil universal care face năzbâtii, se zbenguie, spune minciunele, se întovărășește plin de naivitate cu ticăloși care-i vor răul, se împrietenește pentru toată viața cu o gașcă plină de caractere puternice, învață ce e bine și ce e rău într-un drum al vieții de la bucata de lemn la băiețelul cu suflet de aur, ca și cheița pe care i-o dăruiește țestoasa Tortilla spre a desfereca pentru totdeauna inimile spectatorilor.

Un bildungsroman perfect, fără nici o asperitate, neatins de rugozitățile timpului, pe care micii-mari actori ai mei l-au îmbrățișat și adoptat cu toată dragostea. E „al lor”! E acel Buratino care a fost al meu și pe care mi-am dorit să-l transmit mai departe. Buratino care va fi prezentat, din primăvară, copiilor de grădiniță și de școli generale, pe care îl vom filma și reprezenta în cadrul unor festivaluri de teatru. Secvențele pe care vi le dăruiesc aici au fost posibile datorită membrilor trupei: Ioana Vieru, Ioan Iovu, Andrei Hușanu, Daria Zaharia, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu, Bianca Ciuchilan, Miruna Crețu, Costică Cristian, Ioan Rusu, Alecsia Luca, Mădălina Nechita, cărora le mulțumesc pentru dăruirea și energia cu care se investesc în acest proiect teatral.