Category Archives: DEOR

Catégorie du site pour les institutions inscrites dans le Consortium d’implémentation et de dissemination des produits finaux du projet.

The International Festival of School Animation Theater – 3rd edition, 10-11th of June 2022

Dear spectators, valuable actors and directors! In the near future, the BIGGEST, the ONLY International Festival of School Animation Theater will take place at the third edition. It is an exquisite meeting place for all the beautiful stories!

The International Festival of School Animation Theater organized in Romania under the auspices of the Erasmus + project “Puppetry for inclusion” , invites you to participate with your troupe or to attend the theatrical performances that will take place on June 10 and 11, 2022, at the Cultural Center “Podul Înalt” of Muntenii de Jos, Vaslui county, Romania.

You can participate with puppet shows, marionettes shows, shadow theater, mask theater, light effects theater, any form of artistic expression is welcome!

We recommend that the duration of a show not exceed 25 minutes! We will have two sections: the face-to-face section that will be organized in the performance hall of the Cultural Center “Podul Înalt” Muntenii de Jos and the online section. All the shows can be watched live on social media and on the special website lang-platform.eu/festival.

The registration form must be completed by May 2, 2022!

We look forward to seeing you all at the festival and wish you all the best!

Let the actors come!

https://forms.gle/wpsKgEBYQ9cZaQAv8

Le Festival International de Théâtre d’Animation Scolaire – 3e édition, 10-11 Juin 2022

Très chers spectateurs, précieux acteurs et metteurs en scène ! Bientôt, le plus GRAND, l’UNIQUE Festival International de Théâtre d’Animation Scolaire, dans sa troisième édition, lieu de rencontre exquis pour toutes les belles histoires, organisé en Roumanie sous les auspices du projet Erasmus + “Pantins pour l’inclusion”, vous invite à participer avec votre troupe ou bien à assister aux représentations théâtrales qui se produiront le 10 et 11 juin 2022, au Centre Culturel “Podul Înalt” de la commune de Muntenii de Jos, département de Vaslui, en Roumanie.
Vous pouvez participer avec des spectacles de marionnettes, des spectacles de poupées, du théâtre d’ombres, du théâtre de masques, du théâtre d’effets de lumière, toute forme d’expression artistique est la bienvenue !
Nous recommandons que la durée d’un spectacle ne dépasse les 25 minutes ! Nous aurons deux sections : la section en présentiel qui sera organisée dans la salle de spectacles du Centre Culturel “Podul Înalt” Muntenii de Jos et la section en ligne. Tous les spectacles pourront être visionnés en direct sur les réseaux sociaux et sur le site web spécial lang-platform.eu/festival.
Le formulaire d’inscription doit être rempli avant le 2 mai 2022!
Nous avons hâte de vous voir tous au festival et vous souhaitons le meilleur du monde !
Que les comédiens viennent !
https://forms.gle/wpsKgEBYQ9cZaQAv8

Festivalul Internațional al Teatrului Școlar de Animație, ediția a III-a, 10-11 iunie 2022

Lume, lume! Mare-festival, mare, SINGURUL Festival Internațional al Teatrului Școlar de Animație, aflat la a treia ediție, loc de întâlnire unic al tuturor poveștilor frumoase, organizat în România sub egida proiectului Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, vă invită să participați și să vizionați spectacolele înscrise, pe 10 și 11 iunie 2022, la Centrul Cultural „Podul Înalt” din comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui.
Puteți participa cu spectacole de păpuși, marionete, teatru de umbre, teatru de măști, teatru cu efecte luminoase, orice fel de expresie artistică este binevenită!
Vă recomandăm ca spectacolele să nu depășească 25 de minute! Vom avea două secțiuni: secțiunea cu prezență – care se va desfășura în sala de spectacole a Centrului Cultural „Podul Înalt” Muntenii de Jos și secțiunea online. Toate spectacolele vor putea fi urmărite în direct, pe rețelele de socializare și pe site-ul special lang-platform.eu/festival.
Formularul de înscriere trebuie completat până la data de 2 mai 2022!
Vă așteptăm cu drag și vă dorim mult succes tuturor!

https://forms.gle/wpsKgEBYQ9cZaQAv8

Cours de formation à Cahul (Moldavie) – le 24 Mars 2022

Curs de formare la Cahul (Republica Moldova) – 24 martie 2022

24 martie 2022 – zi de primăvară timidă, dar avântată, cu multe stoluri de cocori zburând în „V” sau în „m”, care duceau cu gândul la filmul clasic al lui Mihail Katalozov – zi în care am reluat seria de cursuri de formare cu profesorii de limba franceză din Raionul Cahul (Republica Moldova). Extras din experiența proiectului Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, cursul de formare « Création de la motivation pour l’apprentissage du français » inițiat de Alexandru Mîță (formator și coordonatorul proiectului) și Valeriu Baban (șeful Direcției Generale Educație Cahul) a venit cu idei noi și sugestii de suscitare a interesului elevilor pentru învățarea limbii franceze către participanți, 28 de profesori din licee și școli gimnaziale din raionul Cahul. În cadrul zilei festive a avut loc și conferința lui Olivier de Coat (directeur diocésain Enseignement Catholique  de Vaucluse) despre felul în care Franța (mai) este percepută azi.

Ca de fiecare dată, primirea a fost călduroasă și participarea – entuziastă. La aceasta se adaugă programele dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei, susținute de elevi de gimnaziu și de liceu la cele două instituții care ne-au găzduit – Liceul Teoretic „Ion Creangă” și Colegiul Pedagogic „Iulia Hașdeu” din Cahul. După mai mult de doi ani de despărțire din cauza perioadei sumbre pe care am traversat-o, ziua de 20 martie 2022 a venit cu un mesaj optimist și încurajator, de regăsire și pace în jurul ideii de învățare a limbilor moderne prin explorarea resurselor excelente și pe nedrept date uitării – dar readuse în atenție grație Arheologiei Didactice, domeniu de cercetare pe care l-am inaugurat în 2018 și care își dovedește, o dată în plus, coerența și utilitatea.

Parteneriatul demarat în 2017 cu Direcția Generală Educație Cahul va continua cu noi manifestări comune: Festivalul Internațional al Teatrului de Animație Școlar, Simpozionul Internațional de Arheologie Didactică, Ziua Profesorului de Franceză, noi cursuri de formare, webinare, noi proiecte care să pună în parteneriat instituții similare din Vaslui și Cahul.

PANTINS APP FOR SMARTPHONE

Video explaining how to use the app

Direct download Pantins pour l’inclusion – the app for smartphones

Troubleshooting

Step 1

If installation is blocked, go to your settings

Step 2

Enable ‘Allow installation of apps from sources other than the Play Store’

Step 3
Go to your browser and re-download app again

On IOS IPhone

Install tweaked apps on iOS iPhone
Download TuTuapp APK iOS.
Tap on Install and confirm the installation.
Wait for a while till installation finishes.
Navigate to Settings -> General -> Profiles & Device Mangement and trust the developer.
You should’ve installed TutuApp by now.

Then install Pantins App!

Echipele Erasmus+ “Pantins pour l’inclusion” 2021-2022 -Tema pentru săptămâna 18-22 octombrie 2021

Tema pentru săptămâna 18-22 octombrie 2021

  1. Like la pagina de Facebook a proiectului / abonare la pagină : https://www.facebook.com/erasmuspantins/
  2. Înscriere pe pagina Telegram a proiectului / înscriere pe Telegram : https://t.me/erasmuspantins
  3. Formarea unei mini-trupe de teatru de animație (minimum 3 elevi) și organizarea unui mini-spectacol (minimum 3-5 minute) în limba română și o limbă modernă ; pies ape care o veți prezenta trebuie să se adreseze unui public-țintă de copii mici (3-6 ani) sau școlari de la clasele I-IV ; a) fiecare membru al trupei va avea sarcini precise, care pot fi evaluate ; b) se va face personalizarea detaliilor trupei (alegerea unui nume pentru trupă, strategie de marketing – cel puțin un afiș și o invitație la spectacol) ; c) veți scrie întâi o poveste (originală sau preluare a unei povești populare sau culte) și veți redacta scenariului în limba română, după care îl veți traduce în limba modernă în care veți prezenta spectacolul ; d) piesa va fi filmată și montată, apoi prezentată în cadrul unor ore de curs consacrate acestei activități ; piesele vor fi jurizate colectiv, iar cele mai bune și educative vor fi prezentate publicului-țintă în cadrul unor acțiuni de voluntariat.

Mult succes!

Formulaire de pré-inscription – Le Festival International du Théâtre d’Animation Scolaire – Vaslui, 19 Juin 2021

Chers collègues, partenaires estimés du Consortium DEOR, chers amoureux de l’art dramatique de l’animation,

Nous sommes heureux de vous annoncer notre initiative de lancer la première édition du Festival International de Théâtre d’Animation Scolaire le 19 juin 2021, à Vaslui, dans le cadre du projet Erasmus + “Pantins pour l’inclusion”.

On attend la participation des pièces de théâtre de marionnettes, des pantins, du théâtre d’ombres – tout ce qui peut se circonscrire à l’idée du théâtre d’animation. Il n’y a pas de limite d’âge, mais seulement une recommandation visant la durée: notre conseil est que les pièces proposées (qu’elles soient originales, adaptations ou improvisations) durent entre 3 et 15 minutes. Nous aurons deux sections: le théâtre sur scène, à Vaslui et la section en ligne, où vous pourrez participer en envoyant les enregistrements des spectacles au format vidéo (* avi, * mpeg2, * mp4).

Dans le but d’une organisation professionnelle, nous vous fournissons le formulaire de préinscription au Festival, que vous devez remplir avant le 9 mai 2021.

Nous vous attendons avec impatience à cette fête des talents artistiques et de la passion pour les arts du spectacle de ceux qui n’ont pas oublié l’enfance tout en respectant son droit fondamental à un univers magnifique et éducatif!

Le formulaire de pré-inscription est en ligne à l’adresse: https://forms.gle/zGUizWbnSoWchvyU9

2021 Edition of the International School Animation Theater Festival – 19th of June 2021

Dear colleagues, esteemed partners of the DEOR Consortium, dear lovers of the Drama Art of animation,

We are pleased to announce our initiative to launch the 2021 edition of the International School Animation Theater Festival on June 19, 2021, as an online edition, part of the Erasmus + project “Pantins pour l’inclusion”/”Puppetry for inclusion”!

They are expected to attend puppet theater plays, marionettes, shadow theater – anything that can circumscribe the idea of ​​Animation Theater. There is no age limit, but only time length: our recommendation is that the proposed plays (be they original, adaptations or improvisations) last between 3 and 15 minutes.

We will organize just one section this year – the online section on the special website pantins.ro, where you can participate by sending the recordings of the shows in video format (* avi, * mpeg2, * mpeg 4) to the address erasmuspantins@gmail.com . Having in view a professional organization, we provide you the pre-registration form for the Festival, which you must complete by May 9, 2021. We look forward to the development of artistic talents and passion for the performing arts of those who do not forget and do not ignore childhood and its fundamental right to a magnificent and educational universe! The form can be found online at: https://forms.gle/zGUizWbnSoWchvyU9

Ediția 2021 a Festivalului Internațional al Teatrului de Animație Școlar – Vaslui, 19 iunie 2021

Dragi colegi, stimați parteneri din Consorțiul DEOR, dragi iubitori de artă dramatică de animație,

Vă anunțăm cu bucurie inițiativa noastră de a lansa ediția de anul acesta – ediție online a Festivalului Internațional al Teatrului de Animație Școlar pe 19 iunie 2021, online, pe https://pantins.ro , în cadrul proiectului Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”.

Sunt așteptate să participe spectacole de teatru de păpuși, teatru de marionete, teatru de umbre – tot ce se poate circumscrie ideii de teatru de animație. Nu există limită de vârstă, ci doar de timp: recomandarea noastră este ca piesele prezentate (fie originale, adaptări sau improvizații) să aibă durata între 3 și 15 minute. La ediția 2021, vom avea doar secțiune online, la care veți putea participa trimițând înregistrările spectacolelor în format video (*avi, *mpeg2, *mpeg 4) pe adresa erasmuspantins@gmail.com .

În scopul unei organizări „ca la carte”, vă punem la dispoziție formularul de pre-înscriere la Festival, pe care vă rugăm să-l completați până pe 9 mai 2021. Vă așteptăm cu drag la desfășurarea de talente artistice și pasiune pentru arta dramatică a celor care nu uită și nu ignoră copilăria și dreptul ei fundamental la un univers magnific și plin de învățăminte!

Formularul se completează la adresa:

https://forms.gle/zGUizWbnSoWchvyU9