The International Festival of School Animation Theater – 3rd edition, 10-11th of June 2022

Dear spectators, valuable actors and directors! In the near future, the BIGGEST, the ONLY International Festival of School Animation Theater will take place at the third edition. It is an exquisite meeting place for all the beautiful stories!

The International Festival of School Animation Theater organized in Romania under the auspices of the Erasmus + project “Puppetry for inclusion” , invites you to participate with your troupe or to attend the theatrical performances that will take place on June 10 and 11, 2022, at the Cultural Center “Podul Înalt” of Muntenii de Jos, Vaslui county, Romania.

You can participate with puppet shows, marionettes shows, shadow theater, mask theater, light effects theater, any form of artistic expression is welcome!

We recommend that the duration of a show not exceed 25 minutes! We will have two sections: the face-to-face section that will be organized in the performance hall of the Cultural Center “Podul Înalt” Muntenii de Jos and the online section. All the shows can be watched live on social media and on the special website lang-platform.eu/festival.

The registration form must be completed by May 2, 2022!

We look forward to seeing you all at the festival and wish you all the best!

Let the actors come!

https://forms.gle/wpsKgEBYQ9cZaQAv8

Le Festival International de Théâtre d’Animation Scolaire – 3e édition, 10-11 Juin 2022

Très chers spectateurs, précieux acteurs et metteurs en scène ! Bientôt, le plus GRAND, l’UNIQUE Festival International de Théâtre d’Animation Scolaire, dans sa troisième édition, lieu de rencontre exquis pour toutes les belles histoires, organisé en Roumanie sous les auspices du projet Erasmus + “Pantins pour l’inclusion”, vous invite à participer avec votre troupe ou bien à assister aux représentations théâtrales qui se produiront le 10 et 11 juin 2022, au Centre Culturel “Podul Înalt” de la commune de Muntenii de Jos, département de Vaslui, en Roumanie.
Vous pouvez participer avec des spectacles de marionnettes, des spectacles de poupées, du théâtre d’ombres, du théâtre de masques, du théâtre d’effets de lumière, toute forme d’expression artistique est la bienvenue !
Nous recommandons que la durée d’un spectacle ne dépasse les 25 minutes ! Nous aurons deux sections : la section en présentiel qui sera organisée dans la salle de spectacles du Centre Culturel “Podul Înalt” Muntenii de Jos et la section en ligne. Tous les spectacles pourront être visionnés en direct sur les réseaux sociaux et sur le site web spécial lang-platform.eu/festival.
Le formulaire d’inscription doit être rempli avant le 2 mai 2022!
Nous avons hâte de vous voir tous au festival et vous souhaitons le meilleur du monde !
Que les comédiens viennent !
https://forms.gle/wpsKgEBYQ9cZaQAv8

Festivalul Internațional al Teatrului Școlar de Animație, ediția a III-a, 10-11 iunie 2022

Lume, lume! Mare-festival, mare, SINGURUL Festival Internațional al Teatrului Școlar de Animație, aflat la a treia ediție, loc de întâlnire unic al tuturor poveștilor frumoase, organizat în România sub egida proiectului Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, vă invită să participați și să vizionați spectacolele înscrise, pe 10 și 11 iunie 2022, la Centrul Cultural „Podul Înalt” din comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui.
Puteți participa cu spectacole de păpuși, marionete, teatru de umbre, teatru de măști, teatru cu efecte luminoase, orice fel de expresie artistică este binevenită!
Vă recomandăm ca spectacolele să nu depășească 25 de minute! Vom avea două secțiuni: secțiunea cu prezență – care se va desfășura în sala de spectacole a Centrului Cultural „Podul Înalt” Muntenii de Jos și secțiunea online. Toate spectacolele vor putea fi urmărite în direct, pe rețelele de socializare și pe site-ul special lang-platform.eu/festival.
Formularul de înscriere trebuie completat până la data de 2 mai 2022!
Vă așteptăm cu drag și vă dorim mult succes tuturor!

https://forms.gle/wpsKgEBYQ9cZaQAv8

Cours de formation à Cahul (Moldavie) – le 24 Mars 2022

Curs de formare la Cahul (Republica Moldova) – 24 martie 2022

24 martie 2022 – zi de primăvară timidă, dar avântată, cu multe stoluri de cocori zburând în „V” sau în „m”, care duceau cu gândul la filmul clasic al lui Mihail Katalozov – zi în care am reluat seria de cursuri de formare cu profesorii de limba franceză din Raionul Cahul (Republica Moldova). Extras din experiența proiectului Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, cursul de formare « Création de la motivation pour l’apprentissage du français » inițiat de Alexandru Mîță (formator și coordonatorul proiectului) și Valeriu Baban (șeful Direcției Generale Educație Cahul) a venit cu idei noi și sugestii de suscitare a interesului elevilor pentru învățarea limbii franceze către participanți, 28 de profesori din licee și școli gimnaziale din raionul Cahul. În cadrul zilei festive a avut loc și conferința lui Olivier de Coat (directeur diocésain Enseignement Catholique  de Vaucluse) despre felul în care Franța (mai) este percepută azi.

Ca de fiecare dată, primirea a fost călduroasă și participarea – entuziastă. La aceasta se adaugă programele dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei, susținute de elevi de gimnaziu și de liceu la cele două instituții care ne-au găzduit – Liceul Teoretic „Ion Creangă” și Colegiul Pedagogic „Iulia Hașdeu” din Cahul. După mai mult de doi ani de despărțire din cauza perioadei sumbre pe care am traversat-o, ziua de 20 martie 2022 a venit cu un mesaj optimist și încurajator, de regăsire și pace în jurul ideii de învățare a limbilor moderne prin explorarea resurselor excelente și pe nedrept date uitării – dar readuse în atenție grație Arheologiei Didactice, domeniu de cercetare pe care l-am inaugurat în 2018 și care își dovedește, o dată în plus, coerența și utilitatea.

Parteneriatul demarat în 2017 cu Direcția Generală Educație Cahul va continua cu noi manifestări comune: Festivalul Internațional al Teatrului de Animație Școlar, Simpozionul Internațional de Arheologie Didactică, Ziua Profesorului de Franceză, noi cursuri de formare, webinare, noi proiecte care să pună în parteneriat instituții similare din Vaslui și Cahul.

The Rural Theater Festival “1001 stories/1001 de povești” (episode 2)

Pupils from the 9th A-B-C-D-E-F and 11th E E grades LMK, members of the troupe “Our Theater * Notre Théâtre * Our Theater” at the Festival “1001 stories/1001 de povești ” from the Cultural Center ” Podul Înalt / The High Bridge”, Muntenii de Jos, March 20, 2022. Performance with the play “The Golden Key or the Adventures of Buratino”, a great public success. * * * Elevii de la clasele a IX-a A-B-C-D-E-F și a XI-a E LMK, membri ai trupei „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” la Festivalul „1001 de povești” de la Centrul Cultural „Podul Înalt”, Muntenii de Jos, 20 martie 2022. Reprezentație cu piesa „Cheița de aur sau aventurile lui Buratino” pe care am scris-o după cartea lui Aleksei Tolstoi, un mare succes de public.

https://fb.watch/c0d4e2WDZS/

The Rural Theater Festival “1001 stories/1001 de povești” (episode 1)

The pupils of the 7th grade LMK, members of the theater troupe “Our Theater * Notre Théâtre * Our Theater” at the Festival “1001 stories/1001 de povești” at the Cultural Center “Podul Înalt / The High Bridge”, Muntenii de Jos, March 20, 2022. Performance with the play “Where did 7, 8 and 9 disappear? * * * Elevii clasei a VII-a LMK, membri ai trupei „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” la Festivalul „1001 de povești” de la Centrul Cultural „Podul Înalt”, Muntenii de Jos, 20 martie 2022. Reprezentație cu piesa „Unde au dispărut 7, 8 și 9?”

Festivalul de Teatru pentru Copii “1001…de povești

Festivalul de Teatru pentru Copii “1001…de povești

Publicată de Centrul Cultural ”Podul Înalt” Muntenii de Jos pe Duminică, 20 martie 2022

https://fb.watch/c0d0iaxuPt/

The little green dinosaur and the orange candies

A new theatrical performance with puppets and a new troupe of animation theater: BOMROAR is its original name, and the show it proposes to you is an unusual fable in which the classic fable animals are replaced by… dinosaurs!

As long as the dinosaurs are cute and the fable has a moral, the show is complete!

Enjoy this new show!

The Theater Troupe BOMROAR. IX-th B form, LMK Vaslui. Actors: Alisia Anghel, Ştefania Cotaie, Octavian Onose, Daria Toader, Larisa Toma. Script: Ştefania Cotaie, Larisa Toma.

Micuțul dinozaur verde şi bomboanele portocalii

O nouă reprezentație teatrală cu marionete și o nouă trupă de teatru de animație: BOMROAR este originalul său nume, iar spectacolul pe care vi-l propune este o fabulă neobișnuită în care clasicele animale din fabule sunt înlocuite cu… dinozauri!

Atâta vreme cât dinozaurii sunt simpatici și fabula are morală, spectacolul este complet!

Vizionare plăcută!

Trupa BOMROAR. Clasa a IX-a B, LMK Vaslui. Actorii: Alisia Anghel, Ştefania Cotaie, Octavian Onose, Daria Toader, Larisa Toma. Scenariul: Ştefania Cotaie, Larisa Toma.

« Lez’ Ombrastiques » et « Les Aventures d’Apolodor »

Le deuxième spectacle circonscrit à l’action « Théâtre d’animation – de chez nous pour les mômes » (octobre-décembre 2021) du projet Erasmus + « Pantins pour l’inclusion », est un théâtre d’ombres de la troupe portant un nom original : «Lez’ Ombrastiques ».

« Les Aventures d’Apolodor », qui porte le nom du personnage principal inspiré du héros de Gellu Naum, est une pièce sur l’amitié, les voyages et les retrouvailles imaginée par Andra Parfene – qui a également donné la version française du teste dramatique.

Dans les rôles principaux – les élèves de la 9e B du Lycée Théorique “Mihail Kogălniceanu” de Vaslui (Roumanie) : Marius Bârcă, Andreea Croitoru, Riana Napcori, Andra Parfene, Cosmina Șchiopu, Adelina Ursu.

Réjouissez-vous-en !

Site du projet Erasmus+KA229 "Pantins pour l'inclusion"