Tag Archives: 2020

Valentina Leontyeva and the legendary TV show “Good night, kids!”

On August 1st , 1923, the legendary iconic TV presenter Valentina Leontyeva was born. Over the years of her work on television, the People’s Artist of the USSR hosted the morning show “Alarm Clock”, the festive “Blue Lights” and the touching “From the bottom of my heart”…  but for millions of viewers, first of all, she became the beloved “Aunt Valya” from the program “Good night, kids !”/ «Спокойной ночи, малыши!», a famous puppets show whose propose was to tell an evening story to every Soviet child before going to bed… “Good night, kids!” continues nowadays too, being one of the most beloved shows for children in Russia and Russian speaking world.

The opening credits of the TV show «Спокойной ночи, малыши!» at different times
Спокойной ночи, малыши! Тетя Валя (1977) / Good night kids! Aunt Valya (1977)

Teatrul de animație românesc: o istorie vie

Romanian animation theater: a living history

Episode 1 – 19th century

Puppet theater is one of the oldest forms of dramatic genre in Romania.

Before the establishment of the first theaters in the national language, plays were performed on the puppet stage in the Romanian Principalities (Moldavia and Valacchia), and the first dramatic texts in the history of Romanian literature are intended for this type of theater.

The information is recorded in a manuscript dated 1806, stored at the Library of the Romanian Academy: a short play, of original inspiration, with obvious satirical intentions against the nobility of the time, “is played, not existing a theater, by puppets.”

The play was entitled “The comedy of boyar Constantin Canta called Căbujan and Cavalier Rooster” by Costache Conachi, N. Dimachi and D. Beldiman.

The “obraz” (characters) of this comedy are: The stingy boyar “Knight Rooster” or 3rd nobleman Constandin Căbujan;, Jompa, his coachman and Stati Băcalu, friend of the coachman.

Vicleimul

Episodul 1 – secolul al XIX-lea

Teatrul de păpuși reprezintă una din cele mai vechi forme de manifestare a genului dramatic în România.

Înainte de înființarea primelor teatre în limba națională, în Țările Române se jucau piese pe scena păpușilor, iar primele texte dramatice din istoria literaturii române sunt destinate acestui tip de teatru.

Informația se găsește consemnată într-un manuscris datat din 1806, existent la Biblioteca Academiei Române: o scurtă piesă de teatru, de inspirație originală, cu vădite intenții satirice la adresa boierimii timpului, „este jucată, nefiind teatru, la păpușării”.

Piesa se intitula „Comedia banului Constantin Canta ce-l zîc Căbujan și Cavaler Cucoșu” de C.Conachi , N.Dimachi şi D.Beldiman.

„Obrazăle”, (personajele) acestei comedii sunt: Zgârcitul boier „Cavaler Cucoş” sau treţi ban Constandin Căbujan, Jompa, viziteul său” şi „Stati Băcalu”, prieten al vizitiului.

Jompa
Cucoane, nu mă ascultaţi?
Nu mai poci umbla desculţ.
Vai de mine, ce păcat,
Că cu totul m-ai mâncat.
Dar boier ca dumneata,
Să te faci de mascara,
Pentru două-trei parale,
Nu-i de cinstea dumitale.

Cucoş
Ce-mi spui tu că nu-i cu cale?
Toate sunt pân’la parale .
Dar ce cinste-mi trebuieşte
Interesul când lipeşte?
Eu cu vânturi nu trăiesc.
Banii voi s-agonisesc;
Părăluţa mă hrăneşte,
Părăluţa mă cinsteşte.
Pentru-acesta o strâng bine
Când ajunge ea la mine.

Jompa
Știu că cinstea dumitale
Stă numai în parale,
Vorbești prea adevărat,
Dar eu știu c-am degerat.

Despre dramaturg

Costache Conachi (n. 14 octombrie 1777, Țigănești, Galați – d. 1849, Țigănești) a fost un scriitor care a activat în Moldova.

Costache Conachi

Familia Conachi coboară dintr-un neam de răzeși din satul Știboreni, județul Vaslui, cu urice din vremea lui Ștefăniță Vodă (20 aprilie 1517-14 ianuarie 1527) sau chiar a lui Ștefan cel Mare.

A fost educat de către un refugiat francez. A studiat ingineria, limbile clasice, greaca modernă, turca și franceza.

Mare boier și mare proprietar, figură contradictorie în epocă pentru că pleda pentru luminarea poporului, a făcut un proiect de reformă a învățământului în Moldova pe principiul „studiul trebuie să aibă un scop moral”. A luat parte la redactarea Regulamentului Organic, formulând unele articole care aveau în vedere unirea Principatelor.

Scrisorile lui Conachi către domnitorul Ioniță Sandu Sturdza și către mitropolitul Veniamin Costache conțin unele idei înaintate cu privire la problemele cultivării limbii naționale și ale emancipării culturale a țării.

A făcut și unele traduceri din literatura franceză.

Conacul Costache Conachi de laȚigănești

Il teatro delle marionette siciliano * Le Théâtre de marionnettes sicilien

Un très beau travail sur l’histoire des marionnettes guerrières siciliennes vous est présenté par nos collègues de l’équipe du projet de Frosinone – Sabrina de Bernardis et Paola de Santis. Nous avons le grand plaisir de vous le (dé)montrer ici!

A very beautiful work on the history of Sicilian warrior puppets is presented to you by our colleagues from the Frosinone project team – Sabrina de Bernardis and Paola de Santis. We have the great pleasure to show it to you here!

Selecție în vederea completării trupei de teatru „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

Trupa de Teatru de Animație „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, anunță o probă de selecție în vederea completării efectivului trupei. Profilul ideal al viitorilor tineri actori este următorul: pasionat(ă) de teatru – în special de cel de animație, interesat(ă) de literatură, cu aplecare spre studiul limbilor moderne (engleza și franceza, în special), dornic(ă) să-și dedice timpul liber repetițiilor, spectacolelor și voluntariatului. Elevii care participă la această selecție sunt înmatriculați la școlile gimnaziale sau liceele din municipiul Vaslui. Nu există limită de vârstă pentru acești elevi, trupa va cuprinde elevi de toate vârstele.

Selecția va consta în recitarea cu expresivitate a unei poezii la alegere (poezie învățată pe de rost) și interpretarea unui mini-monolog al unui personaj dintr-o piesă de teatru (tot la alegere – maxim două minute).

Înscrierea la selecție se face DOAR ONLINE, prin completarea cu informații corecte a formularului următor: https://forms.gle/tXzrv9rc2MPxFYEVA

Data-limită de completare a formularului este sâmbătă, 4 iulie 2020, ora 10:00.

Acțiunea se desfășoară în cadrul Proiectului Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion” 2019-2021.

De nouveau à l’école / Back to school

Après une longue période d’attente et de doutes, les élèves de l’École de Pungești sont de retour à l’école ! Dire qu’ils n’auraient jamais souhaité de si bon cœur qu’ils reviennent à l’école, que le projet Erasmus+ « Pantins pour l’inclusion » redémarre de toute sa force !

À la fois avec les cours de préparation de l’Évaluation Nationale, les revoilà dans leurs bancs pour refaire un parcours : les répétitions des pièces avec pantins qui avaient été préparées pour la réunion qui aurait dû se passer au Chypre au début du mois de Mai. Cette réunion a été ajournée pour le mois d’Octobre 2020, à la suite des négociations qui se sont produites durant les visioconférences des partenaires.

Avec un nouvel espoir, doués d’un nouvel enthousiasme, les élèves de cette école rurale continuent à tisser leurs rêves, leurs futurs voyages et les contes des pantins.

Bon départ… prêts ? Partez !


After a long period of waiting and doubts, the students of Pungești School are back in school! To say that they would never have wished with such a good heart that they would return to school, that the Erasmus + project “Pantins for inclusion” will restart with all its might!

At the same time with the preparation courses for the National Assessment, they are back in their benches to redo a course: the rehearsals of the pieces with puppets which had been prepared for the meeting which should have taken place in Cyprus at the beginning of May . This meeting was adjourned for October 2020, following negotiations that took place during the partners’ videoconferences.

With new hope, gifted with new enthusiasm, the students of this rural school continue to weave their dreams, their future journeys and the tales of puppets.

Good start… ready? Go!

Court-métrage – De nouveau, à l’école avec nos pantins!

Message for the pupils from the project teams – WE WAIT FOR YOUR PRESENTATIONS!

Iată un excelent exemplu de rezolvare creativă a temei la franceză: prezentarea intitulată „Mes vacances de Pâques… autrement”! Maricela Enache, elevă în clasa a 7-a la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, membră a echipei de proiect a Proiectului Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion”, actriță a trupei „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” vă propune viziunea sa – o prezentare cu totul specială!

En voilà un excellent exemple de créativité dans la réalisation du devoir au français ; la présentation intitulée « Mes vacances de Pâques… autrement » ! Maricela Enache, élève en 7ème classe au Lycée Théorique « Mihail Kogălniceanu » de Vaslui, membre de l’équipe du Projet Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion”, actrice de la troupe „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” vous propose sa vision – une présentation tout à fait spéciale !

Here is an excellent example of creativity in the realization of the homework for the French class; the presentation entitled “My Easter holidays… otherwise”! Maricela Enache, pupil in 7th class at the Theoretical High School “Mihail Kogălniceanu” of Vaslui, member of the Erasmus + KA229 project team “Pantins for inclusion”, actress of the troop „Teatrul Nostru * Our Theater * Our Theater” offers you his vision – a very special presentation!

Les répétitions continuent! / Rehearsals go on!

Les écoles sont fermés ce mois de Mars 2020 un peu partout en Europe, mais notre projet Eramus+ « Pantins pour l’inclusion » continue ! Ici, à Vaslui, en Roumanie, nous vous démontrons la manière que nous avons choisie – par le biais du logiciel Zoom, nous organisons des classes, des répétitions, des discussions… Nos pantins nous manquent, elles sont dans le studio, à l’école, dans le laboratoire Erasmus+, mais nous nous débrouillons !

Schools are closed this March 2020 across Europe, but our Eramus + “Pantins for Inclusion” project continues! Here in Vaslui, Romania, we show you the way we chose – using Zoom software, we organize classes, rehearsals, discussions… We miss our puppets, they are in the studio, at school, in the Erasmus + laboratory, but we are doing well!

21-03-2020

20-03-2020

« Pantins pour l’inclusion » au Lycée Théorique « Emil Racoviță » de Vaslui : un nouveau jardin extraordinaire

Mardi, le 10 mars 2020 : un jour assez morose au début, placé sous le signe des peurs contemporaines. Mais le soleil allait ressortir des nuages lors d’une activité tout à fait particulière, soigneusement préparée par les professeures de français et d’espagnol de la chaire de langues romanes du Lycée Théorique « Emil Racoviță » de Vaslui .

            Cette année scolaire (2019-2020), on a introduit le thème de l’apprentissage ludique des langues, de l’apprentissage créatif basé sur des ateliers de production textuelles et sur le théâtre des pantins, grâce au projet Erasmus+ « Pantins pour l’inclusion », dans toutes les activités pédagogiques semestrielles communes qu’on doit organiser lors des réunions pédagogiques avec les professeurs de langues modernes du département de Vaslui. C’est pour ce faire que, pour le deuxième semestre de l’année scolaire, le rôle d’hôte a été rempli par nos collègues, les professeures Oana Ponea, Gina Budaca, Monica Sprîncenatu et Gabriela Tofan.

            La première impression sur place, avant le début de l’activité : excellente – c’était clairement du sérieux, du travail dur, du talent et de l’investissement personnel. Ensuite : exposition des pantins, bien des couleurs, explosion de créativité, supports et matériels divers (cuillers en bois, brosses, poupées cousues à la main, décors et paravent peints extraordinairement beau). Tout s’est parfaitement enchaîné ensuite pour rendre au public ce qu’il y avait à transmettre : l’émotion pure, la joie de jouer du théâtre « autrement », la musique excellemment chantée… C’est pourquoi nous est-il venu à l’esprit « le jardin extraordinaire » prévertien, on a en fait assisté au fleurissement d’un nouveau jardin extraordinaire, peuplé de beaux élèves, de jolis pantins et d’un esprit heureux d’une enfance férue du théâtre et de l’étude des langues.

Par la suite, nous vous offrons quelques témoignages pris « au chaud » des professeures et des élèves impliqués, en français, en roumain et en espagnol :

Le film documentaire de cette superbe rencontre théâtrale

Oana Ponea, professeure de français au Lycée Théorique « Emil Racoviță » Vaslui :

               « Agréablement surprise par le désir des élèves de s’impliquer dans un projet intitulé “Pantins pour l’inclusion”, je me suis dit que la réunion pédagogique des professeurs de langues romanes de ma ville pourrait être une bonne occasion de confectionner des marionnettes, de les faire parler, chanter, danser bref, de leur donner vie.

            Mais, comment le faire, quand, par qui, en quoi ? Voilà autant de questions sans réponse pour moi, qui n’ai jamais été ni quelqu’un de très pratique, ni chanteuse, danseuse, ni metteur en scène. Ce qu’on ne saurait dire de nos étudiants, eux, les ados de nos jours, qui osent s’impliquer dans de nouvelles provocations. Et j’ai pu constater qu’ils ont de belles idées mais, ce qu’il y a de plus important, c’est qu’ils souhaitent se faire remarquer et apprécier par les autres. En fait, c’est à eux qu’appartient l’idée de spectacle, de distraction, d’amusement. La France a un incroyable talent est devenu l’opportunité de se mieux connaître soi-même et aussi de s’inventer, de faire travailler son imagination. C’est le cas du choix de la chanson Ego, qui suggère l’idée de masque, de quelque chose de caché, d’alter ego. Fabriquer des pantins est synonyme de coopération, d’inclusion, mais aussi de divertissement. Et pourtant, derrière le spectacle, j’estime qu’on peut trouver le côté pédagogique de l’activité : elle est facile à exploiter quand on enseigne la phrase interrogative, l’impératif, les actes de parole, le futur simple.

SUITE DE L’ARTICLE / CONTINUARE

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC ”SF. IOSIF”, Bacău Créations pour le projet Erasmus+ PANTINS POUR L’INCLUSION (Consortium DEOR)

Chers participants au projet, on vous souhaite un printemps joyeux et fléurissant de créativité pour notre projet!Voici la séquence… chimique promise. Nos poupées intelligentes vous présentent les propriétés des gaz grâce à un expériment bien facile à réaliser, sans aucun risque, à l’école ou à la maison. Vous allez apprendre des choses et vous amuser. Si vous aimez, n’oubliez pas de nous encourager!

La Chimie avec des pantins

AE Vialonga – Portugal: Le Coq de Barcelos

Voici le petit théâtre des élèves de la 4ème année de l’école primaire de Vialonga, réalisé dans le projet Erasmus+ « Pantins pour l’inclusion » au mois de février 2020.  Les professeures Elisabete Lourenço et Sofia Fonseca ont travaillé avec les petits enfants l’histoire traditionnelle portugaise “Le Coq de Barcelos ” en portugais et en anglais.

Réjouissez-vous de cette petite pièce aux pantins en papier des élèves portugais !

The Legend of the Rooster of Barcelos (English version)
A lenda do Galo de Barcelos (version portugaise)