Tag Archives: 2021-2022

The little green dinosaur and the orange candies

A new theatrical performance with puppets and a new troupe of animation theater: BOMROAR is its original name, and the show it proposes to you is an unusual fable in which the classic fable animals are replaced by… dinosaurs!

As long as the dinosaurs are cute and the fable has a moral, the show is complete!

Enjoy this new show!

The Theater Troupe BOMROAR. IX-th B form, LMK Vaslui. Actors: Alisia Anghel, Ştefania Cotaie, Octavian Onose, Daria Toader, Larisa Toma. Script: Ştefania Cotaie, Larisa Toma.

The hag’s daughter and The old man’s daughter

In the complex action that we entitled “Animation Theater – from us for the little ones” included in the Erasmus + project “Pantins pour Inclusion”, the challenge was multiple, from the composition of the troops to the distribution of tasks, from the writing of the scripts to their translation and staging, with the choice of an appropriate way of expression circumscribed to the animation theater. We worked with five 9th grades and one 10th grade from the “Mihail Kogălniceanu” Theoretical High School. The other (international) partners in the project will join us, at the beginning of 2022. Here is the first one of these productions:

A story full of the core with all the charm of the fantastic meaning from our fairy tales, masterfully written by Ion Creangă, “The hag’s daughter and the old man’s daughter” that can be read at any age, each generation having lessons to learn and put at the gate of the soul. That is why the young screenwriters Melissa Ștefania Antochi, Mara Elena Apostoleanu and Andreea Ioana Dumitrescu from the 9th B chose this text and poetically shaped it into a puppet play that they transposed on stage with the help of their colleagues Ianis Teodor Bologa, Vlad Ștefan Enache, Ștefan Mihai Gherghe, Laura Valentina Pintilie, Teodor Rotaru.

It is the first one from a series of theatrical productions that we invite you to watch and, later, to evaluate. We will then polish and present them to the audience that needs these plays so much, the audience of the youngest spectators – children from kindergartens, primary schools and the first two classes of general school.

We look forward to hearing from you!

Fata babei și fata moșneagului

În acțiunea complexă pe care am intitulat-o „Teatru de animație – de la noi pentru cei mici” din proiectul Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, provocarea a fost multiplă, de la alcătuirea trupelor la repartizarea sarcinilor, de la redactarea scenariilor la traducerea acestora și la punerea în scenă, cu alegerea unei modalități de expresie circumscrisă teatrului de animație. Am lucrat cu cinci clase a IX-a și o clasă a X-a de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, urmând să ni se alăture și ceilalți parteneri (internaționali) din proiect, la început de 2022. Iată prima din aceste producții:

Poveste plină de miez cu tot farmecul fantasticului cu tâlc din basmele noastre, măiestrit pusă în pagină de Ion Creangă, “Fata babei și fata moșneagului” se poate citi la orice vârstă, fiecare generație având învățăminte de tras și de pus la poarta sufletului. Tocmai de aceea, scenaristele Melissa Ștefania Antochi, Mara Elena Apostoleanu și Andreea Ioana Dumitrescu de la a IX-a B au ales acest text și l-am plămădit poetic într-o piesă de teatru pe care au transpus-o scenic cu ajutorul colegilor Ianis Teodor Bologa, Vlad Ștefan Enache, Ștefan Mihai Gherghe, Laura Valentina Pintilie, Teodor Rotaru.

E prima dintr-o serie de producții teatrale pe care vă invităm să le vizionați și, ulterior, să le evaluați. Le vom șlefui apoi și le vom prezenta în fața publicului care are atâta nevoie de aceste piese, publicul format din cei mai mici spectatori – copiii din grădinițe, școli primare și primele două clase de gimnaziu.

Așteptăm comentariile voastre!