Tag Archives: LMK

The little green dinosaur and the orange candies

A new theatrical performance with puppets and a new troupe of animation theater: BOMROAR is its original name, and the show it proposes to you is an unusual fable in which the classic fable animals are replaced by… dinosaurs!

As long as the dinosaurs are cute and the fable has a moral, the show is complete!

Enjoy this new show!

The Theater Troupe BOMROAR. IX-th B form, LMK Vaslui. Actors: Alisia Anghel, Ştefania Cotaie, Octavian Onose, Daria Toader, Larisa Toma. Script: Ştefania Cotaie, Larisa Toma.

Micuțul dinozaur verde şi bomboanele portocalii

O nouă reprezentație teatrală cu marionete și o nouă trupă de teatru de animație: BOMROAR este originalul său nume, iar spectacolul pe care vi-l propune este o fabulă neobișnuită în care clasicele animale din fabule sunt înlocuite cu… dinozauri!

Atâta vreme cât dinozaurii sunt simpatici și fabula are morală, spectacolul este complet!

Vizionare plăcută!

Trupa BOMROAR. Clasa a IX-a B, LMK Vaslui. Actorii: Alisia Anghel, Ştefania Cotaie, Octavian Onose, Daria Toader, Larisa Toma. Scenariul: Ştefania Cotaie, Larisa Toma.

« Lez’ Ombrastiques » et « Les Aventures d’Apolodor »

Le deuxième spectacle circonscrit à l’action « Théâtre d’animation – de chez nous pour les mômes » (octobre-décembre 2021) du projet Erasmus + « Pantins pour l’inclusion », est un théâtre d’ombres de la troupe portant un nom original : «Lez’ Ombrastiques ».

« Les Aventures d’Apolodor », qui porte le nom du personnage principal inspiré du héros de Gellu Naum, est une pièce sur l’amitié, les voyages et les retrouvailles imaginée par Andra Parfene – qui a également donné la version française du teste dramatique.

Dans les rôles principaux – les élèves de la 9e B du Lycée Théorique “Mihail Kogălniceanu” de Vaslui (Roumanie) : Marius Bârcă, Andreea Croitoru, Riana Napcori, Andra Parfene, Cosmina Șchiopu, Adelina Ursu.

Réjouissez-vous-en !

“UMBRASTICII” și “AVENTURILE LUI APOLODOR”

Al doilea spectacol circumscris acțiunii „Teatru de animație – de la noi pentru cei mici” (octombrie-decembrie 2021) din proiectul Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, este un teatru de umbre al trupei a cărei denumire originală este “Umbrasticii”.

“Aventurile lui Apolodor” care are doar  numele personajului principal inspirat de eroul lui Gellu Naum, e o piesă despre prietenie, călătorii și regăsiri imaginată de Andra Parfene – cea care a dat și versiunea franceză a scenetei.

În rolurile principale – elevii clasei a IX-a B din Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui: Marius Bârcă, Andreea Croitoru, Riana Napcori, Andra Parfene, Cosmina Șchiopu, Adelina Ursu.

Vizionare plăcută!

The hag’s daughter and The old man’s daughter

In the complex action that we entitled “Animation Theater – from us for the little ones” included in the Erasmus + project “Pantins pour Inclusion”, the challenge was multiple, from the composition of the troops to the distribution of tasks, from the writing of the scripts to their translation and staging, with the choice of an appropriate way of expression circumscribed to the animation theater. We worked with five 9th grades and one 10th grade from the “Mihail Kogălniceanu” Theoretical High School. The other (international) partners in the project will join us, at the beginning of 2022. Here is the first one of these productions:

A story full of the core with all the charm of the fantastic meaning from our fairy tales, masterfully written by Ion Creangă, “The hag’s daughter and the old man’s daughter” that can be read at any age, each generation having lessons to learn and put at the gate of the soul. That is why the young screenwriters Melissa Ștefania Antochi, Mara Elena Apostoleanu and Andreea Ioana Dumitrescu from the 9th B chose this text and poetically shaped it into a puppet play that they transposed on stage with the help of their colleagues Ianis Teodor Bologa, Vlad Ștefan Enache, Ștefan Mihai Gherghe, Laura Valentina Pintilie, Teodor Rotaru.

It is the first one from a series of theatrical productions that we invite you to watch and, later, to evaluate. We will then polish and present them to the audience that needs these plays so much, the audience of the youngest spectators – children from kindergartens, primary schools and the first two classes of general school.

We look forward to hearing from you!

Fata babei și fata moșneagului

În acțiunea complexă pe care am intitulat-o „Teatru de animație – de la noi pentru cei mici” din proiectul Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, provocarea a fost multiplă, de la alcătuirea trupelor la repartizarea sarcinilor, de la redactarea scenariilor la traducerea acestora și la punerea în scenă, cu alegerea unei modalități de expresie circumscrisă teatrului de animație. Am lucrat cu cinci clase a IX-a și o clasă a X-a de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, urmând să ni se alăture și ceilalți parteneri (internaționali) din proiect, la început de 2022. Iată prima din aceste producții:

Poveste plină de miez cu tot farmecul fantasticului cu tâlc din basmele noastre, măiestrit pusă în pagină de Ion Creangă, “Fata babei și fata moșneagului” se poate citi la orice vârstă, fiecare generație având învățăminte de tras și de pus la poarta sufletului. Tocmai de aceea, scenaristele Melissa Ștefania Antochi, Mara Elena Apostoleanu și Andreea Ioana Dumitrescu de la a IX-a B au ales acest text și l-am plămădit poetic într-o piesă de teatru pe care au transpus-o scenic cu ajutorul colegilor Ianis Teodor Bologa, Vlad Ștefan Enache, Ștefan Mihai Gherghe, Laura Valentina Pintilie, Teodor Rotaru.

E prima dintr-o serie de producții teatrale pe care vă invităm să le vizionați și, ulterior, să le evaluați. Le vom șlefui apoi și le vom prezenta în fața publicului care are atâta nevoie de aceste piese, publicul format din cei mai mici spectatori – copiii din grădinițe, școli primare și primele două clase de gimnaziu.

Așteptăm comentariile voastre!

“Grandfather’s Call”

One of our goals in the Erasmus+ “Pantins…” project is that the puppet show to reach those who need it, especially in this period we are going through. In other words, the scenes with puppets and marionettes, the shadow theater, all the animated plays that we will create from now on will go with priority to those who must have childhood fairy tales told by beautiful, cute characters and incarnations of some characters from which the little ones have much to learn – the little children.

One of these “on-site” scenes is “Grandpa’s Call,” a sketch of a kind of Toy Chopper who receives a valuable lesson from his grandfather. The “kids group” as we like to call the smallest actors (well, it’s true that they are not so small, they have already reached the seventh grade) continue their beautiful and useful activity in our troupe ”Our Theater * Notre Théâtre * Our Theater”:  here are the roles and performers of this scene: Vasilică, Fram…. Andrei Hurdubaia; Mihaela…. Alexandra Scînteie; Grandfather.… Mihnea Sandu; The horse, the car…. George Popica.

Enjoy watching this absolute preview of “Plays for the youngest kids”!