Tag Archives: Lycée Théorique « Mihail Kogălniceanu »

« Lez’ Ombrastiques » et « Les Aventures d’Apolodor »

Le deuxième spectacle circonscrit à l’action « Théâtre d’animation – de chez nous pour les mômes » (octobre-décembre 2021) du projet Erasmus + « Pantins pour l’inclusion », est un théâtre d’ombres de la troupe portant un nom original : «Lez’ Ombrastiques ».

« Les Aventures d’Apolodor », qui porte le nom du personnage principal inspiré du héros de Gellu Naum, est une pièce sur l’amitié, les voyages et les retrouvailles imaginée par Andra Parfene – qui a également donné la version française du teste dramatique.

Dans les rôles principaux – les élèves de la 9e B du Lycée Théorique “Mihail Kogălniceanu” de Vaslui (Roumanie) : Marius Bârcă, Andreea Croitoru, Riana Napcori, Andra Parfene, Cosmina Șchiopu, Adelina Ursu.

Réjouissez-vous-en !

“Grandfather’s Call”

One of our goals in the Erasmus+ “Pantins…” project is that the puppet show to reach those who need it, especially in this period we are going through. In other words, the scenes with puppets and marionettes, the shadow theater, all the animated plays that we will create from now on will go with priority to those who must have childhood fairy tales told by beautiful, cute characters and incarnations of some characters from which the little ones have much to learn – the little children.

One of these “on-site” scenes is “Grandpa’s Call,” a sketch of a kind of Toy Chopper who receives a valuable lesson from his grandfather. The “kids group” as we like to call the smallest actors (well, it’s true that they are not so small, they have already reached the seventh grade) continue their beautiful and useful activity in our troupe ”Our Theater * Notre Théâtre * Our Theater”:  here are the roles and performers of this scene: Vasilică, Fram…. Andrei Hurdubaia; Mihaela…. Alexandra Scînteie; Grandfather.… Mihnea Sandu; The horse, the car…. George Popica.

Enjoy watching this absolute preview of “Plays for the youngest kids”!

“Apelul bunicului”

Unul din scopurile noastre în proiectul Erasmus+ „Pantins…” este ca spectacolul cu marionete să ajungă la cei care au nevoie de el, mai ales în perioada pe care o traversăm. Altfel spus, scenetele cu păpuși și marionete, teatrul de umbre, toate piesele de animate pe care le vom crea de acum înainte vor merge cu prioritate către cei care trebuie să aibă parte de basmele copilăriei povestite de personaje frumoase, simpatice, întruchipări ale unor caractere de la care cei mici să aibă multe de învățat.

Una din aceste scenete „în șantier” este și „Apelul bunicului”, un scheci despre un Ciopârțilă al jucăriilor care primește o lecție prețioasă de la bunicul său. Își continuă activitatea frumoasă și folositoare în trupa „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater”, „grupa mică” așa cum ne place nouă să îi numim pe cei mai mici actori (bine, e adevărat că nici ei nu mai sunt chiar așa de mici, au ajuns deja în clasa a VII-a): iată care sunt rolurile și interpreții acestei scenete: Vasilică, Fram …. Andrei Hurdubaia; Mihaela …. Alexandra Scînteie ; Bunicul .… Mihnea Sandu; Calul, automobilul …. George Popica.

Vizionare plăcută la această avanpremieră absolută a „Pieselor pentru prichindei”!

Buratino și cei doi Alexei

Un alt Alexei de geniu, al zilelor noastre, și-a legat numele de cel al nemuritorului personaj cu nas lung, Buratino – Alexei Rîbnikov. El este cel care a compus muzica ecranizării pentru televiziune – fundalul sonor cel mai cunoscut, un adevărat potpuriu de hituri al epocii de aur a cinematografiei pentru copii sovietice și universale.

Alexei Rîbnikov, creator al muzicii din filmul de televiziune “Aventurile lui Buratino”

Receptarea de către actorii mei de liceu cu atâta bucurie a acestor melodii, semnate „Alexei Rîbnikov” m-a convins că făcusem cea mai potrivită alegere, iar versurile șugubețe ale celor două versiuni scrise până acum ale dramatizării lui „Buratino” – cea în limba română și cea în engleză aproape că s-au scris singure. Am repetat, sâmbătă, într-o zi luminoasă de sfârșit de noiembrie, versiunea engleză a „Cântecului lui Buratino”, cu membrii trupei „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater”, cu gândul la cei doi mari Alexei – Tolstoi și Rîbnikov…

Alexei Rîbnikov, despre care noi nu știm prea multe pe aici, este autor a trei opere rock (una din ele, inspirată de opera celuilalt gigant Tolstoi al literaturii mondiale, Lev, intitulată tot „Război și Pace”)… a scris apoi muzica pentru nu mai puțin de 65 de filme artistice, 35 de filme de scurt-metraj și de televiziune, 16 filme de animație… Ar fi multe-multe de spus despre creația acestui mare compozitor și promit să-i fac cât de repede o prezentare pe măsură, așa cum merită un geniu al muzicii care mai este și contemporanul nostru, peste toate!

Buratino, again and again!

When I reopened Alexei Tolstoy’s book almost three years ago, placed at the forefront on the bookshelf of my childhood, I admit that I wanted to be able to turn it into a play – which wasn’t really the case. simple. I was extraordinarily happy with the enthusiasm with which I was received by the little actors of my troupe “Our Theater * Notre Théâtre * Our Theater” from the Theoretical High School “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui with which, these days, we “set up” the 2022 edition of the play, with the English and French versions of Buratino, for an international appearance, in the frame of the Erasmus + project “Pantins pour Inclusion”.

Buratino is another universal child who makes mischief, freaks out, tells lies, befriends naughty bastards who want to harm him, befriends his whole life with a gang full of strong characters, learns what is good and what is bad in a journey of lifetime from the piece of wood to the little boy with the golden soul, like the key that the tortoise Tortilla gives him to open the hearts of the spectators, forever.

A perfect bildungsroman, without any irregularity, untouched by the roughness of time, which my little-big actors embraced and lovingly adopted. It’s “theirs”! It’s that Buratino that was mine and that I wanted to offer them. Buratino, which will be presented, in the spring of 2022, to kindergarten and general school children, whom we will film and represent at theater festivals.

The sequences that we offer you here were possible thanks to the troupe members: Ioana Vieru, Ioan Iovu, Andrei Hușanu, Daria Zaharia, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu, Bianca Ciuchilan, Miruna Creţu, Costică Cristian, Ioan Rusu, Alecsia Luca, Mădălina Nechita, whom we thank for the dedication and energy with which they invest in this theatrical project.

De nouveau, Buratino!

Lorsque j’ai rouvert il y a presque trois ans le livre d’Alexei Tolstoï, placé au premier plan sur l’étagère des livres de mon enfance, j’ai admis que je voulais pouvoir en faire une pièce de théâtre – ce qui n’était pas vraiment si facile que ça. J’ai été fort heureux de l’enthousiasme avec lequel j’ai été reçu par les petits comédiens de ma troupe «Notre Théâtre * Notre Théâtre * Notre Théâtre» du Lycée Théorique «Mihail Kogălniceanu» de Vaslui avec lesquels, ces jours-ci, nous sommes en train de mettre en place « l’édition 2022 » de la pièce, avec les versions anglaise et française de Buratino, pour une apparition internationale, dans le cadre du projet Erasmus + “Pantins pour l’inclusion”.

Buratino est un autre enfant universel qui fait des bêtises, panique, raconte des mensonges, se lie d’amitié avec des salauds qui veulent lui faire du mal, se lie d’amitié toute sa vie avec un gang plein de personnages forts, apprend ce qui est bien et ce qui est mal dans un voyage le morceau de bois au petit garçon à l’âme d’or, comme la clé que la tortue Tortilla lui donne pour ouvrir le cœur des spectateurs, à jamais.

Un bildungsroman parfait, sans aucune irrégularité, épargné par la rudesse du temps, que mes petits-grands acteurs ont embrassé et adopté avec amour. C’est « le leur »! C’est ce Buratino qui était à moi et que je voulais leur offrir. Buratino, qui sera présenté, au printemps 2022, à des enfants de maternelle et d’école générale, que nous filmerons et représenterons dans des festivals de théâtre.

Les séquences que nous vous présentons donne ici ont été possibles grâce aux membres de la troupe : Ioana Vieru, ioan Iovu, Andrei Hușanu, Daria Zaharia, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu, Bianca Ciuchilan, Miruna Creţu, Costică Cristian, Ioan Rusu, Alecsia Luca, Mădălina Nechita, que nous remercions pour leur dévouement et l’énergie avec lesquels ils s’investissent dans ce projet théâtral.

Din nou, Buratino!

Când am redeschis, acum aproape trei ani, cartea lui Alexei Tolstoi, pusă la loc de frunte pe raftul cărților de căpătâi ale copilăriei, recunosc că mi-am dorit să o pot transforma într-o piesă de teatru – ceea ce nu a fost chiar simplu.

M-a bucurat extraordinar entuziasmul cu care a fost primită de micii actori ai trupei mele „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui cu care, zilele acestea, „punem la cale” versiunea 2022, cu variantele în limba engleză și în limba franceză ale lui Buratino, pentru o ieșire la scenă internațională, în proiectul Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”.

Buratino e un alt copil universal care face năzbâtii, se zbenguie, spune minciunele, se întovărășește plin de naivitate cu ticăloși care-i vor răul, se împrietenește pentru toată viața cu o gașcă plină de caractere puternice, învață ce e bine și ce e rău într-un drum al vieții de la bucata de lemn la băiețelul cu suflet de aur, ca și cheița pe care i-o dăruiește țestoasa Tortilla spre a desfereca pentru totdeauna inimile spectatorilor.

Un bildungsroman perfect, fără nici o asperitate, neatins de rugozitățile timpului, pe care micii-mari actori ai mei l-au îmbrățișat și adoptat cu toată dragostea. E „al lor”! E acel Buratino care a fost al meu și pe care mi-am dorit să-l transmit mai departe. Buratino care va fi prezentat, din primăvară, copiilor de grădiniță și de școli generale, pe care îl vom filma și reprezenta în cadrul unor festivaluri de teatru. Secvențele pe care vi le dăruiesc aici au fost posibile datorită membrilor trupei: Ioana Vieru, Ioan Iovu, Andrei Hușanu, Daria Zaharia, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu, Bianca Ciuchilan, Miruna Crețu, Costică Cristian, Ioan Rusu, Alecsia Luca, Mădălina Nechita, cărora le mulțumesc pentru dăruirea și energia cu care se investesc în acest proiect teatral.

Message for the pupils from the project teams – WE WAIT FOR YOUR PRESENTATIONS!

Iată un excelent exemplu de rezolvare creativă a temei la franceză: prezentarea intitulată „Mes vacances de Pâques… autrement”! Maricela Enache, elevă în clasa a 7-a la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, membră a echipei de proiect a Proiectului Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion”, actriță a trupei „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” vă propune viziunea sa – o prezentare cu totul specială!

En voilà un excellent exemple de créativité dans la réalisation du devoir au français ; la présentation intitulée « Mes vacances de Pâques… autrement » ! Maricela Enache, élève en 7ème classe au Lycée Théorique « Mihail Kogălniceanu » de Vaslui, membre de l’équipe du Projet Erasmus+ KA229 „Pantins pour l’inclusion”, actrice de la troupe „Teatrul Nostru * Notre Théâtre * Our Theater” vous propose sa vision – une présentation tout à fait spéciale !

Here is an excellent example of creativity in the realization of the homework for the French class; the presentation entitled “My Easter holidays… otherwise”! Maricela Enache, pupil in 7th class at the Theoretical High School “Mihail Kogălniceanu” of Vaslui, member of the Erasmus + KA229 project team “Pantins for inclusion”, actress of the troop „Teatrul Nostru * Our Theater * Our Theater” offers you his vision – a very special presentation!

« La Princesse Ensorcelée » et « L’Ecole des Magiciens »

Produit dans le projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion », « La Princesse Ensorcelée », spectacle de pantins, c’est une pièce mise en scène par Alexandru Mîță avec les élèves de la 7ème du Lycée Théorique „Mihail Kogălniceanu” Miruna Ilinca Crețu, Maricela Raluca Georgiana Enache, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu et Bianca Ciuchilan.
Le spectacle avec poupées, une production du projet Erasmus+ «Pantins pour l’inclusion », « L’Ecole des magiciens » mis en scène par Alexandru Mîță, a comme vedettes Alex Cogălniceanu, Cerasela Madalina Nechita, Bianca Ciuchilan, Daria Zaharia, Miruna Ilinca Crețu, Costel Cristian, Maricela Raluca Georgiana Enache, Ioan Eduard Rusu, Teofan Corogeanu, Bianca Rotariu – toujours des élèves de la 7ème du Lycée Théorique « M. Kogălniceanu » de Vaslui, membres de l’équipe du projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion ».
Ce sont deux comédies dans le style de la comédie-bouffe et de la farce, avec bien des enseignements moralisateurs subtilement insérés que nous vous invitons à visionner dans l’enregistrement réalisé pendant la fête organisée le 28 Novembre 2019, à Vaslui, au Musée Départemental « Ștefan cel Mare », pour célébrer la Journée Internationale des Professeurs de Français.

28-11-2019 – 1ère Journée Internationale des Professeurs de Français dans le département de Vaslui (Roumanie)

   Le 28 Novembre 2019, voilà la première fois où, à la recommandation de l’Organisation Internationale de la Francophonie et de l’institution présidentielle française, on célèbre un peu partout dans le monde, la Journée Internationale des Professeurs de Français. Fête professionnelle et linguistique en même temps, organisée pour souligner l’importance de la langue française dans le monde et le rôle unique que les professeurs de français ont dans l’avènement de cette extraordinaire langue d’une immense culture.

   A l’initiative de l’Inspection Scolaire de Vaslui et avec le support du Musée Départemental « Ștefan cel Mare » de Vaslui, placée sous les auspices du Projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion », la première Journée Internationale des Professeurs de Français fêtée à Vaslui, le 28 Novembre 2019 à partir de 17 :00, a été une fête du théâtre en langue française, en même temps. La troupe théâtrale du Lycée Théorique « Mihail Kogălniceanu » de Vaslui nommée « Notre Théâtre * Our Theater * Teatrul Nostru » a présenté trois de ses productions : « Palace Hôtel Thanatos » (d’après A. Maurois, mise en scène de Mihaela Claudia Liteanu), « La Princesse Ensorcelée » et « L’Ecole des Magiciens », pièces déjà lauréates du Grand Prix, du 1er et du 2ème prix du Festival de Théâtre Bilingue Francophone « Eugen Ionescu » de Buzău (1-3 Novembre 2019).

   La première pièce présentée a été „Palace Hôtel Thanatos”, adaptation de Mihaela Claudia Liteanu d’après un conte d’André Maurois. Humour noir de qualité, critique de la société de consommation qui ne sait plus apprécier le vrai bonheur qu’en partant des gains boursiers, la pièce a été brillamment interprétée par les élèves de lycée Tudor Visu, Miriam Gurguță, Ștefania Gache, Andrei Munteanu, Octav Florescu, Matei Munteanu, Bianca Costin, membres de l’équipe du projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion ».

   « La Princesse ensorcelée », le deuxième spectacle, c’est une pièce avec pantins de Alexandru Mîță avec les élèves de la 7ème du Lycée Théorique „Mihail Kogălniceanu” Miruna Ilinca Crețu, Maricela Raluca Georgiana Enache, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu Bianca Ciuchilan. Le toisième spectacle avec poupées, « L’Ecole des magiciens » mis en scène par Alexandru Mîță, a eu en vedettes Alex Cogălniceanu, Cerasela Madalina Nechita, Bianca Ciuchilan, Daria Zaharia, Miruna Ilinca Crețu, Costel Cristian, Maricela Raluca Georgiana Enache, Ioan Eduard Rusu, Teofan Corogeanu, Bianca Rotariu – toujours des élèves de la 7ème du Lycée Théorique « M. Kogălniceanu » de Vaslui, membres de l’équipe du projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion ». C’étaient deux comédies dans le style de la comédie-bouffe et de la farce, avec bien des enseignements moralisateurs subtilement insérés.

   Le public formé des professeurs de français du département de Vaslui et des membres de l’équipe du projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion » du Lycée Théorique « M. Kogălniceanu » de Vaslui et de l’Ecole no. 1 de Pungești, a vivement apprécié le jeu des jeunes acteurs et l’initiative de célébrer de cette jolie manière la première Fête Internationale des Professeurs de Français.

   Nous remercions la directrice du Musée Départemental « Ștefan cel Mare » de Vaslui, Mme Ramona Mocanu, toujours professeure de français, pour nous avoir offert le cadre de déroulement de cette fête professionnelle unique. Le Musée Départemental « Ștefan cel Mare » de Vaslui est membre du Consortium DEOR du projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion ».    Restez en contact avec le projet Erasmus+ KA229 « Pantins pour l’inclusion » sur son site web https://pantins.ro.